Vyhlásenie dodávateľa

Vyhlásenie dodávateľa je vyhlásenie, ktorým dodávateľ poskytuje svojmu zákazníkovi informácie o statuse pôvodu tovaru, ktorý poskytuje podľa osobitnej preferenčnej obchodnej dohody EÚ.

  • V EÚ môže dodávateľ použiť vyhlásenie dodávateľa na vyhlásenie o statuse pôvodu tovaru, ktorý poskytuje svojmu zákazníkovi, ktorý môže potrebovať tieto informácie na preukázanie preferenčného pôvodu vyvážaného tovaru. Vyvážaný tovar je buď hotový výrobok od dodávateľa, alebo výrobok obsahujúci dodaný materiál.
  • Vyhlásenia dodávateľov sa používajú najmä na dodávky tovaru v rámci Európskej únie. Možné sú však aj vyhlásenia dodávateľov v obchode s niektorými partnerskými krajinami Európskej únie.
  • Vyhlásenie dodávateľa sa nikdy nesmie použiť ako doklad o pôvode na účely žiadosti o preferenčné zaobchádzanie pri dovoze.
  • Ďalšie informácie nájdete na adrese:
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy