Dikjarazzjoni tal-fornitur

Dikjarazzjoni tal-fornitur hija dikjarazzjoni li permezz tagħha fornitur jipprovdi informazzjoni lill-klijent tiegħu dwar l-istatus oriġinarju tal-oġġetti li jipprovdi skont il-ftehim kummerċjali preferenzjali speċifiku tal-UE.

  • Fl-UE, dikjarazzjoni tal-fornitur tista’ tintuża minn fornitur biex jiddikjara l-istatus oriġinarju tal-oġġetti li jipprovdi lill-klijent tiegħu li jista’ jkollu bżonn din l-informazzjoni biex jagħti prova tal-oriġini preferenzjali tal-oġġetti esportati. L-oġġetti esportati huma jew il-prodott lest mill-fornitur jew prodott li jinkorpora l-materjal ikkonsenjat.
  • Id-dikjarazzjonijiet tal-fornituri jintużaw prinċipalment għall-konsenji ta’ oġġetti fl-Unjoni Ewropea. Madankollu, id-dikjarazzjonijiet tal-fornituri fil-kummerċ ma’ xi pajjiżi sħab tal-Unjoni Ewropea huma possibbli wkoll.
  • Dikjarazzjoni tal-fornitur qatt ma tista’ tintuża bħala dokument dwar l-oriġini biex jintalab trattament preferenzjali mal-importazzjoni.
  • Għal aktar informazzjoni għamel referenza għal:
Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr