Piegādātāja deklarācija

Piegādātāja deklarācija ir deklarācija, ar kuru piegādātājs sniedz informāciju savam klientam par to preču noteiktas izcelsmes statusu, kuras tas piegādā saskaņā ar konkrēto ES preferenciālās tirdzniecības nolīgumu.

  • ES piegādātājs var izmantot piegādātāja deklarāciju, lai deklarētu to preču noteiktas izcelsmes statusu, kuras viņš piegādā savam klientam, kuram šī informācija var būt vajadzīga, lai pierādītu eksportēto preču preferenciālo izcelsmi. Eksportētās preces ir vai nu piegādātāja galaprodukts, vai produkts, kas satur piegādāto materiālu.
  • Piegādātāju deklarācijas galvenokārt izmanto preču piegādēm Eiropas Savienībā. Tomēr ir iespējamas arī piegādātāju deklarācijas tirdzniecībā ar dažām Eiropas Savienības partnervalstīm.
  • Piegādātāja deklarāciju nekad nedrīkst izmantot kā izcelsmes dokumentu, lai importēšanas laikā pieprasītu preferenciālu režīmu.
  • Sīkāku informāciju skatīt šeit:
Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites