Δήλωση προμηθευτή

Η δήλωση προμηθευτή είναι δήλωση με την οποία ένας προμηθευτής παρέχει πληροφορίες στον πελάτη του σχετικά με τον χαρακτήρα καταγωγής των εμπορευμάτων που παρέχει στο πλαίσιο της ειδικής προτιμησιακής εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ.

  • Στην ΕΕ, ο προμηθευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει δήλωση προμηθευτή για να δηλώσει τον χαρακτήρα καταγωγής των εμπορευμάτων που παρέχει στον πελάτη του, ο οποίος μπορεί να χρειαστεί τις πληροφορίες αυτές για να αποδείξει την προτιμησιακή καταγωγή των εξαγόμενων εμπορευμάτων. Τα εξαγόμενα προϊόντα είναι είτε το τελικό προϊόν του προμηθευτή είτε ένα προϊόν που ενσωματώνει το παραδιδόμενο υλικό.
  • Οι δηλώσεις προμηθευτών χρησιμοποιούνται κυρίως για παραδόσεις εμπορευμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, είναι επίσης δυνατές οι δηλώσεις προμηθευτών στο εμπόριο με ορισμένες χώρες εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Η δήλωση προμηθευτή δεν μπορεί ποτέ να χρησιμοποιείται ως έγγραφο σχετικά με την καταγωγή για την αίτηση προτιμησιακής μεταχείρισης κατά την εισαγωγή.
  • Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε:
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις