Deklaracja dostawcy

Deklaracja dostawcy jest deklaracją, w której dostawca dostarcza swojemu klientowi informacje dotyczące statusu pochodzenia towarów, które dostarcza na mocy szczegółowej umowy preferencyjnej UE.

  • W UE deklaracja dostawcy może być wykorzystana przez dostawcę do deklarowania statusu pochodzenia towarów, które dostarcza swojemu klientowi, który może potrzebować tych informacji do udowodnienia preferencyjnego pochodzenia wywożonych towarów. Wywożone towary są albo produktem gotowym od dostawcy, albo produktem zawierającym dostarczony materiał.
  • Deklaracje dostawców wykorzystuje się głównie do dostaw towarów w Unii Europejskiej. Możliwe są jednak również deklaracje dostawców w handlu z niektórymi krajami partnerskimi Unii Europejskiej.
  • Deklaracja dostawcy nigdy nie może być wykorzystywana jako dokument pochodzenia w celu ubiegania się o preferencyjne traktowanie przy przywozie.
  • Więcej informacji można znaleźć na stronie:
Udostępnij tę stronę: