Hankkijan ilmoitus

Hankkijan ilmoitus on ilmoitus, jolla tavarantoimittaja antaa asiakkaalleen tietoja EU:n etuuskohtelukauppaa koskevan sopimuksen mukaisesta tavaroiden alkuperäasemasta.

  • Tavarantoimittaja voi käyttää hankkijan ilmoitusta ilmoittaakseen toimittamiensa tavaroiden alkuperäaseman asiakkaalleen, joka saattaa tarvita näitä tietoja vientitavaroiden etuuskohteluun oikeuttavan alkuperän todistamiseksi. Vientitavarat ovat joko tavarantoimittajan valmista tuotetta tai toimitettua materiaalia sisältävää tuotetta.
  • Tavarantoimittajien ilmoituksia käytetään pääasiassa tavaroiden toimituksiin Euroopan unionissa. Tavarantoimittajien ilmoitukset ovat kuitenkin myös mahdollisia joidenkin Euroopan unionin kumppanimaiden kanssa käytävässä kaupassa.
  • Hankkijan ilmoitusta ei saa koskaan käyttää alkuperäasiakirjana etuuskohtelun hakemiseen tuonnin yhteydessä.
  • Lisätietoja saa seuraavasta osoitteesta:
Jaa tämä sivu: