Leverantörsdeklaration

En leverantörsdeklaration är en deklaration genom vilken en leverantör lämnar information till sin kund om ursprungsstatus för de varor som han tillhandahåller inom ramen för EU:s särskilda förmånshandelsavtal.

  • I EU kan en leverantörsdeklaration användas av en leverantör för att deklarera ursprungsstatus för de varor som han tillhandahåller sina kunder, som kan behöva dessa uppgifter för att styrka de exporterade varornas förmånsberättigande ursprung. De exporterade varorna är antingen den färdiga produkten från leverantören eller en produkt som innehåller det levererade materialet.
  • Leverantörsdeklarationer används främst för leveranser av varor inom Europeiska unionen. Leverantörsdeklarationer i handeln med vissa partnerländer i Europeiska unionen är dock också möjliga.
  • En leverantörsdeklaration får aldrig användas som ursprungsdokument för att ansöka om förmånsbehandling vid import.
  • För ytterligare information, se:
Dela sidan:

Genvägar