Декларация на доставчика

Декларацията на доставчика е декларация, чрез която доставчикът предоставя на своя клиент информация относно статута на стоки с произход на стоките, които предоставя съгласно конкретното споразумение на ЕС за преференциална търговия.

  • В ЕС декларацията на доставчика може да се използва от доставчик за деклариране на статута на стоки с произход на стоките, които предоставя на своя клиент, който може да се нуждае от тази информация, за да докаже преференциалния произход на изнасяните стоки. Изнесените стоки са или краен продукт от доставчика, или продукт, включващ доставения материал.
  • Декларациите на доставчиците се използват главно за доставки на стоки в рамките на Европейския съюз. Въпреки това декларациите на доставчиците в търговията с някои държави партньори на Европейския съюз също са възможни.
  • Декларацията на доставчика никога не може да се използва като документ за произход за искане на преференциално третиране при внос.
  • За допълнителна информация, моля, направете справка с:
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки