Leverandørerklæring

En leverandørerklæring er en erklæring, hvorved en leverandør giver sin kunde oplysninger om oprindelsesstatus for de varer, han leverer i henhold til EU's specifikke præferencehandelsaftale.

  • I EU kan en leverandør anvende en leverandørerklæring til at angive oprindelsesstatus for de varer, han leverer til sin kunde, som kan have brug for disse oplysninger til at bevise de eksporterede varers præferenceoprindelse. De udførte varer er enten det færdige produkt fra leverandøren eller et produkt, hvori det leverede materiale indgår.
  • Leverandørerklæringer anvendes hovedsagelig til levering af varer inden for Den Europæiske Union. Det er dog også muligt at afgive leverandørerklæringer i samhandelen med visse partnerlande i Den Europæiske Union.
  • En leverandørerklæring må aldrig anvendes som oprindelsesdokument til anmodning om præferencebehandling ved indførsel.
  • Yderligere oplysninger findes på:
Del denne side: