Version: 1.9.2.6 (2021-08-05 10:27) tmldb00204.cc.cec.eu.int

Dodatne listine o carinjenju

Med postopkom trgovanja z blagom je pomembno, da se pripravi vrsta ključnih dokumentov, ki so potrebni za carinjenje. Običajno so med drugim trgovinski račun, status pooblaščenega gospodarskega subjekta, dokazilo o poreklu, zavezujoče tarifne informacije , informacije ozavezujoči tarifni informaciji, ustrezna potrdila ali dovoljenja ter evidence o DDV in izvozu.

Vendar je treba glede na prevozno sredstvo carinskim organom namembne države predložiti in predložiti običajno dodatne dokumente za carinjenje blaga. Ta oddelek vsebuje podrobnejše informacije o naslednjih dodatnih vrstah dokumentov:

Za opis celotnega postopka uvoza in izvoza ter tudi za splošne ukrepe, ki jih je treba sprejeti, se lahko obrnete tudi na naše korake za korakom.

Nakladnica

Nakladnica (B/L) je listina, ki jo ladjarska družba izda vkrcevalcu in potrjuje, da je bilo blago prejeto na krovu. Kot taka nakladnica služi kot dokaz, da je prevoznik prejel blago. Zavezuje jih, da dostavijo blago prejemniku. Vsebuje podatke o blagu, plovilu in namembnem pristanišču. Prikazuje prevozno pogodbo in nosi naslov blaga. To pomeni, da je imetnik tovornega lista zdaj lastnik blaga.

Nakladnica je lahko prenosljivi dokument. Uporabi se lahko več različnih vrst tovornega lista. „Polni blag of road“ navaja, da je bilo blago prejeto v očitnem dobrem stanju in dobrem stanju. „Nečista ali umazana kosovnica“ kaže, da je blago poškodovano ali v slabem stanju. V takih primerih lahko finančna banka zavrne sprejem pošiljatelja.

Predlog zakona FIATA

Predlog zakona FIATA je dokument, ki ga je oblikovala Mednarodna zveza združenj Freight Forwarders Associations (FIATA). Uporablja se za različne načine prevoza (multimodalna) in se lahko uporablja kot kombinirani prevozni dokument s tržnim statusom. Poseben način prevoza ni opredeljen. Pravna odgovornost za blago se lahko prenese med potovanjem.

Prometni tovorni list (CMR)

Cestni tovorni list je dokument, ki vsebuje podrobnosti mednarodnega prevoza blaga po cesti. Določa jo Konvencija za pogodbo o mednarodnem cestnem prevozu blaga 1956 (Konvencija CMR). Omogoča pošiljatelju, da ima na voljo blago med prevozom. Dokument mora vsebovati štiri izvode, ki jih morajo podpisati pošiljatelj in prevoznik. Prvi izvod je namenjen pošiljatelju; drugo ostane v lasti prevoznika; tretja spremlja blago in se dostavi prejemniku; nato podpiše in ožigosa prejemnik, preden se vrne pošiljatelju. Običajno je za vsako vozilo izdano podjetje CMR.

Obvestilo CMR ni dokument o naslovu in se o njem ni mogoče pogajati. Pravnega lastništva ni mogoče prenesti.

Letalski tovorni list (AWB)

Letalski tovorni list je dokument, ki služi kot dokazilo o prevozni pogodbi med pošiljateljem in družbo prevoznika. Izda ga agent prevoznika in spada na področje določb Varšavske konvencije (Konvencija o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni zračni prevoz, 12. oktober 1929). Za večkratne pošiljke blaga se lahko uporablja en sam letalski tovorni list. Vsebuje tri izvirnike in več dodatnih kopij. En izvirnik hrani vsaka stran, ki sodeluje v prevozu (pošiljatelj, prejemnik in prevoznik). Kopije se lahko zahtevajo na letališču odhoda/prihoda, med dobavo in v nekaterih primerih pri nadaljnjih prevoznikih tovora. Letalski tovorni list je tovorni list, ki izkazuje prevozno pogodbo. Dokazuje prejem blaga.

Standardni letalski tovorni list IATA je posebna vrsta letalskega tovornega lista, ki ga uporabljajo letalski prevozniki, ki pripadajo Mednarodnemu združenju letalskih prevoznikov (IATA). Na splošno vsebuje standardne pogoje iz Varšavske konvencije.

Tovorni železniški tovorni list (CIM)

Tovorni železniški tovorni list (CIM) je dokument, ki je potreben za prevoz blaga po železnici. Ureja jo Konvencija o mednarodnem železniškem prometu iz leta 1980 (COTIF-CIM). CIM izda prevoznik v petih izvodih. Izvirnik je priložen blagu. Pošiljatelj hrani dvojnik izvirnika. Prevoznik za notranje namene hrani preostale tri izvode. CIM velja za pogodbo o železniškem prevozu.

Zvezek ATA

Zvezki ATA ( sprejeti začasni uvoz) so mednarodni carinski dokumenti, ki jih izdajajo gospodarske zbornice v večini industrializiranega sveta, da se omogoči začasni uvoz blaga brez carin in davkov. Za naslednje kategorije blaga se lahko izdajo zvezki ATA: Komercialni vzorci, profesionalna oprema in blago za predstavitev ali uporabo na sejmih, razstavah, razstavah itd. so za dodatne informacije na voljo na spletni strani Mednarodne trgovinske zbornice.

Zvezek TIR

TIR zvezki so carinski tranzitni dokumenti, ki se uporabljajo za mednarodni prevoz blaga, kadar je del poti treba opraviti po cesti. Omogočajo prevoz blaga po postopku, imenovanem postopek TIR. Postopek TIR je bil uveden s Konvencijo TIR iz leta 1975 in podpisan pod okriljem Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE). sistem TIR zahteva, da blago potuje v varnih vozilih ali zabojnikih. Vse dajatve in davki, ki jih je treba plačati za blago, so zajeti v mednarodno veljavnem zavarovanju. Zvezek TIR določa, da morata to jamstvo sprejeti tranzitni in namembni državi.

Dobavnica

Dobavnica (P/L) je komercialni dokument, ki spremlja trgovinski račun in prevozne listine. Zagotavlja informacije o uvoženih izdelkih in embalaži vsake pošiljke (teža, mere, obravnava itd.).

Carinjenje se zahteva kot popis vhodnega tovora.

Dobavnica na splošno vključuje

  • podatki o izvozniku, uvozniku in prevoznem podjetju
  • datum izdaje
  • številka tovornega računa
  • vrsta pakiranja (boben, boben, škatla, vreča itd.)
  • število tovorkov
  • vsebina vsakega paketa (opis blaga in število kosov na paket)
  • oznake in številke
  • neto teža, bruto masa in merjenje tovorkov

Poseben obrazec ni potreben. Izvoznik pripravi dobavnico v skladu s standardno poslovno prakso. Predložiti je treba vsaj en izvod originalnega dokumenta. Na splošno ga ni treba podpisati. V praksi pa se izvirnik in kopija dobavnice pogosto podpišeta. Dobavnica se lahko pripravi v katerem koli jeziku. Vendar se priporoča prevod v angleščino.

Deli to stran:

Hitre povezave