Uredba o dostopu na trg

Ali vaše podjetje uvaža proizvode iz zahodnoafriške skupnosti, Vzhodnoafriške skupnosti ali Kameruna? Če ste odgovorili pritrdilno, vam ta oddelek pomaga razumeti uredbo EU o dostopu na trg.

Na kratko

Uredba o dostopu na trg zagotavlja dostop do trga EU brez dajatev in kvot za izdelke s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav, ki

 • nimajo koristi od sheme EU „Vse razen orožja“ (EBA) 
 • sklenili sporazum o gospodarskem partnerstvu z EU, vendar ga še niso ratificirali 

Te države vključujejo države zahodnoafriške skupnosti, Vzhodnoafriške skupnosti in Kameruna. Tu se imenujejo države MAR.

Tarife

V skladu z uredbo o zlorabi trga imajo te države koristi od

 • dostop do trga EU brez dajatev in kvot za izdelke s poreklom iz upravičenih držav AKP

Pravila o poreklu

Da bi bil vaš izdelek upravičen do preferencialne obravnave, mora izpolnjevati pravila o poreklu iz sporazuma. Oglejte siorodje za samoocenjevanje pravil o poreklu (ROSA) v mojem trgovinskem pomočniku, da ocenite, ali vaš izdelek izpolnjuje pravila o poreklu, in ugotovite, kako pripraviti pravilne dokumente.

Splošne informacije o pravilih o poreklu so na voljo v nadaljevanju.

Podrobne določbe so v Prilogi 1 k uredbi o dostopu na trg (2016/1076).

Poreklo je „ekonomsko državljanstvo“ blaga, s katerim se trguje.  Če ste na to temo novi, lahko v razdelku „blago“ najdete uvod v glavne pojme.

Dovoljeno odstopanje

Odstopanja, vključena v uredbo o zlorabi trga, so milejša od standardnih. Predstavljajo 15 % cene izdelka franko tovarna namesto 10 %. Za tekstil in oblačila veljajo posebna odstopanja.

Kumulacija

Uredba o zlorabi trga določa naslednje načine kumulacije porekla:

 • dvostranska kumulacija z EU
 • diagonalno in popolno kumulacijo s ČDO in državami AKP, ki so del uredbe o zlorabi trga. V tem primeru bi bilo treba poreklo vložkov, uvoženih iz ene ČDO ali ene države MAR v drugo državo MAR, določiti na podlagi pravil o poreklu, vključenih v uredbo o zlorabi trga.
 • druge vrste kumulacije, vključno z Južno Afriko in sosednjimi državami v razvoju

Neposredni prevoz

Dokazilo o neposrednem prevozu je treba predložiti carinskim organom države uvoznice.

Povračilo dajatev

Omogoča vračilo dajatev, plačanih za materiale, ki jih prvotno uvozi država MAR za predelavo in nato izvozijo v EU.

Pogoji za plovila

Ribe, ulovljene zunaj teritorialnih voda države MAR, se lahko štejejo za ribe s poreklom iz države MAR le, če jih ulovijo plovila, ki izpolnjujejo določena merila glede na:

 1. kje je plovilo registrirano
 2. zastavo, pod katero pluje
 3. njeno lastništvo

V zvezi z državljanstvom posadke ali častnikov ni posebne zahteve.

Pravila o poreklu za določene izdelke

 • pravila za posamezne izdelke 
 • posebna enostavnejša pravila za nekatere kmetijske proizvode

Odstopanja

Na zahtevo države MAR se lahko pod posebnimi pogoji odobri odstopanje, da se omogoči uporaba poenostavljenih pravil o poreklu za posebne izdelke s poreklom iz določenih držav. Seznam odstopanj, ki so trenutno odobrena v skladu s temi določbami, je naslednji:

Zahteve za izdelke

Tehnična pravila in zahteve

Uporabite Moj trgovinski pomočnik za

 • seznanite se s tehničnimi zahtevami, pravili in postopki, ki jih mora izpolnjevati blago, uvoženo v Evropsko unijo
 • poiščite posebna pravila in predpise, ki se uporabljajo za vaš izdelek in državo porekla

Za ogled zahtev za vaš izdelek najprej opredelite njegovo carinsko oznako. Če carinske oznake ne poznate, jo lahko poiščete z imenom svojega izdelka v vgrajenem iskalniku.

Zdravstvene in varnostne zahteve, zdravje živali in rastlin ter higiena

Uporabite Moj trgovinski pomočnik za

 • seznanite se s standardi zdravja ter zdravja živali in rastlin ter higienskimi standardi (sanitarni in fitosanitarni – SPS), ki jih mora izpolnjevati blago, uvoženo v Evropsko unijo 
 • poiščite zdravstvena, varnostna in sanitarna pravila, ki se uporabljajo za vaš proizvod in državo porekla 

Za ogled zahtev za vaš izdelek najprej opredelite njegovo carinsko oznako. Če carinske oznake ne poznate, jo lahko poiščete z imenom svojega izdelka v vgrajenem iskalniku.

Dokumenti v zvezi s postopki carinjenja

Dokazilo o poreklu

Za upravičenost do preferencialnih stopenj dajatev mora biti proizvodom s poreklom iz držav MAR priloženo dokazilo o poreklu.
To je lahko ena od naslednjih:

 • Potrdilo o gibanju blaga EUR 1, ki ga izdajo carinski organi države izvoznice. Izvoznik (ali pooblaščeni zastopnik), ki vlaga zahtevek za potrdilo, mora biti pripravljen na zahtevo predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla zadevnih izdelkov, in izpolnjevati druge zahteve protokola o pravilih o poreklu.

  ali

 • Izjava na računu, ki jo izda
  • kateri koli izvoznik za pošiljke, ki ne presegajo 6 000 EUR
  • pooblaščeni izvozniki za pošiljke katere koli vrednosti

Za kumulacijo dokazilo o poreklu za uvožene materiale iz

 • druge države MAR
 • EU
 • Čezmorska carinska ozemlja 

ki ga zagotavlja

 • potrdilo o gibanju blaga EUR 1 (diagonalna kumulacija)

  ali

 • izjava dobavitelja (diagonalna in polna kumulacija)

Postopki za kumulacijo

 • dokazilo o poreklu je veljavno 10 mesecev

Intelektualna lastnina in geografske označbe

v zvezi z najmanj razvitimi državami in državami v razvoju

Trgovina s storitvami

 • uredba o zlorabi trga zajema le blago, ki ne vključuje storitev.
 • posebne informacije o trgu storitev EU
 • splošne informacije o pravilih, predpisih in olajšavah v zvezi s trgovino s storitvami

Javno naročanje

Naložbe

Uporabne povezave in dokumenti

Deli to stran:

Hitre povezave