Davek na dodano vrednost

Ali vaše podjetje prodaja blago ali storitve? Ta razdelek vam pomaga razumeti nekatere davke, ki se lahko uporabljajo v EU.

Delež prihodkov iz davka na dodano vrednost (DDV), izračunan na enotni osnovi, se dodeli za financiranje proračuna EU. DDV se obračuna na dodano vrednost na vsaki stopnji proizvodne verige katerega koli proizvoda ali storitve, obračuna na končno potrošnjo in se delno pobere.

 • za vse komercialne dejavnosti, in sicer za: dobave blaga in storitev, uvoz in transakcije znotraj Skupnosti (blago, vneseno v državo EU iz druge države EU)
 • v vsaki fazi proizvodnje in distribucije blaga ali storitve z zaračunavanjem odstotka cene vsake transakcije. Vendar pa DDV na koncu nosi končni potrošnik.
 • prek ureditve, v skladu s katero nekateri davčni zavezanci (ti davčni zavezanci, ki so registrirani za DDV) obračunajo DDV na svojo prodajo (izhodni davek) in zahtevajo vračilo DDV, obračunanega na njihove nakupe blaga ali storitev, ki jih uporabljajo pri svoji poslovni dejavnosti (vhodni davek). Razlika med izstopnim in vstopnim davkom je DDV, ki je bil na koncu pobran.

Zakonodaja, ki se uporablja

Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra o skupnem sistemu davka na dodano vrednost je temeljna evropska zakonodaja o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (DDV). GD za obdavčenje in carinsko unijo je pristojen za izvajanje pravil o DDV.

Obdavčljive transakcije

Glavne dejavnosti, ki so predmet DDV, so:

 • Dobava blaga za komercialne namene na ozemlju države EU, ki jo opravi davčni zavezanec
 • Opravljanje storitev: Obveznost obračuna DDV je v državi EU, v kateri ima prejemnik storitve sedež
 • Transakcije znotraj Skupnosti: nakupi pri trgovcih s sedežem v različnih državah EU se ne štejejo za uvoz in izvoz, temveč za transakcije znotraj Skupnosti. Pridobitve znotraj Skupnosti in dobave blaga, opravljene med trgovci, registriranimi za DDV, se zaračunajo v državi EU, v katero se blago odpošlje.
 • Uvoz: DDV se obračuna pri uvozu blaga in se običajno obračuna, ko se opravijo postopki carinjenja, da bi bilo sproščeno v promet. Če pa se blago uvozi v eno državo EU, vendar je namenjeno uporabi ali porabi v drugi, se lahko da v odložni postopek DDV. V skladu s to ureditvijo bo DDV obračunan v namembni državi EU in ne v vstopni državi EU.

Plačilo DDV (uvoz)

Plačila DDV pri uvozu se obravnavajo enako kot carine.

Davčni zavezanci morajo izpolniti in carinskim organom predložiti enotno upravno listino, ki mora vsebovati vrednost blaga, kraj porekla, prejemnika, namembni kraj, ceno, težo itd.

Informacije o DDV, trošarinah in carinah je treba izpolniti v polje št. 47 obrazca.

Davčna osnova

Davčna osnova je skupni znesek, ki ga je kupec, pridobitelj ali tretja oseba dejansko plačal ali ga mora plačati. Na splošno je davčna osnova zaračunana cena, ki vključuje:

 • davki, dajatve, prelevmani in bremenitve, razen DDV
 • dodatne stroške, kot so provizije, stroški pakiranja, prevoza in zavarovanja, ki jih dobavitelj ali izvajalec zaračuna kupcu ali naročniku.

Pri uvozu blaga davčna osnova vključuje tudi postranske stroške, nastale do namembnega kraja:

„Davčni znesek = carinska vrednost + carine in vsi drugi davki, ki jih je treba plačati zaradi uvoza + dodatni stroški do namembnega kraja.“

Najnižje stopnje DDV

Za obdavčljive transakcije veljajo stopnje in predpisi, ki jih odobri država EU, v katero se dobavi blago ali storitve. Vsaka država EU lahko določi obrestne mere v skladu z naslednjimi omejitvami:

 • splošna stopnja ne sme biti nižja od 15 %. Države EU lahko uporabljajo tudi eno ali dve nižji stopnji, ki ne sme biti nižja od 5 %, in se uporabljata le za zelo specifične dobave blaga.
 • Direktiva omogoča uporabo nižje stopnje, ki ni nižja od 12 % („stopnja parkiranja“) za nekatero blago ali storitve.
 • prav tako omogoča nekaterim državam EU, da ohranijo znižane stopnje, ki so nižje od najnižje stopnje 5 % (zelo znižane stopnje).

Blago, za katero veljajo nižje stopnje DDV

Priloga III k direktivi o DDV državam EU omogoča, da uporabljajo nižje stopnje za naslednje kategorije:

 1. živila (vključno s pijačami, razen alkohola) za prehrano ljudi in živali. To vključuje žive živali, semena, rastline, sestavine, ki so običajno namenjene za pripravo živil, in proizvode, ki so običajno namenjeni za dopolnitev ali nadomestitev živil.
 2. oskrba z vodo
 3. farmacevtski izdelki, ki se običajno uporabljajo za zdravstveno nego, preprečevanje bolezni in zdravljenje v medicini ali veterini, skupaj z izdelki, ki se uporabljajo za preprečevanje zanositve in sanitarno zaščito
 4. medicinska oprema, pripomočki in druge naprave, ki se običajno uporabljajo za lajšanje ali zdravljenje invalidnosti, za izključno osebno uporabo invalidnih oseb. To vključuje popravilo takega blaga in otroških avtomobilskih sedežev.
 5. prevoz potnikov in njihove spremljajoče prtljage
 6. dobava knjig (vključno s knjižnično izposojo). To vključuje brošure, letake za otroške slike, risalne ali pobarvane knjige, glasbe, natisnjene ali v rokopisu, zemljevide, hidrografske karte, časopise in periodični tisk. Gradivo, ki je v celoti ali v bistvenem namenjeno oglaševanju, je izključeno.
 7. vstopnine za predstave, gledališča, cirkuse, sejme, zabaviščne parke, koncerte, muzeje, živalske vrtove, kinematografe, razstave, podobne kulturne prireditve in objekte ter končno sprejem radiodifuznih storitev
 8. storitve, ki jih opravljajo pisatelji, skladatelji in nastopajoči umetniki (vključno z avtorskimi pravicami)
 9. dobava, gradnja, obnova in preureditev stanovanj v okviru socialne politike
 10. dobave blaga in storitev, ki so običajno namenjene za uporabo v kmetijski proizvodnji, vendar brez investicijskega blaga, kot so stroji ali stavbe
 11. nastanitev, ki jo zagotavljajo hoteli in podobni obrati, vključno s počitniškimi nastanitvami ter oddajanjem prostorov za taborjenje in parkirišč za avtodome
 12. vstopnine za športne prireditve
 13. uporaba športnih objektov
 14. dobava blaga in opravljanje storitev s strani organizacij, ki jih države EU priznavajo kot dobrodelne organizacije in se ukvarjajo s socialnim varstvom ali socialnovarstvenim delom
 15. storitve, ki jih opravljajo pogrebni subjekti in storitve upepelitve, skupaj z dobavo povezanega blaga
 16. zagotavljanje zdravstvene in zobozdravstvene oskrbe ter termičnega zdravljenja
 17. storitve v zvezi s čiščenjem cest, zbiranjem odpadkov in obdelavo odpadkov

Odložne ureditve in proste cone

Uvoženo blago se lahko da v enega od naslednjih carinskih postopkov:

 • blago, dano v začasno hrambo
 • blago v postopku aktivnega oplemenitenja (sistem odloga plačila dajatev)
 • blago, dano v carinsko skladiščenje ali proste cone
 • začasni uvoz
 • tranzitni postopki
 • Proste cone, v katerih je blago oproščeno DDV, ter uvozne dajatve in dajatve

Vendar pa se DDV ne obračuna, dokler blago ne vstopi na trg za prodajo javnosti.

Stopnje DDV v državah EU

Sedanje stopnje DDV (v %) v državah EU so:

 

(+) Nekatere države članice EU so začasno znižale stopnje DDV za določeno blago v podporo boju proti COVID-19 v skladu z določbami iz nacionalne zakonodaje.

Posebna ozemlja

Nekatera ozemlja držav EU so lahko izvzeta iz področja uporabe DDV ali pa uporabljajo posebne stopnje.

Ozemlja držav EU, ki so izključena iz uporabe DDV
 • Nemčija: otok Helgoland in ozemlje Büsingen
 • Italija: Livigno, Campione d’Italia in italijanske vode Luganskega jezera
 • Francija: Guadalupe, Gvajana, Martinik, Reunion, Mayotte
 • Španija: Ceuta, Melilla in Kanarski otoki
 • Grčija: Nameščati Athos
 • Avstrija: Jungholz in Mittelberg
 • Danska: Grenlandija in Ferski otoki
 • Finska: Ålandski otoki
Ozemlja s posebnimi stopnjami
 • Portugalska: Azori in Madeira
 • Grčija: več otokov v Egejskem morju
 • Francija: Korzika
Tretja ozemlja, ki se obravnavajo kot države EU

Transakcije, ki izvirajo iz Kneževine Monako ali so tja namenjene, se obravnavajo kot transakcije, ki izvirajo iz Francije ali so tja namenjene.

Podatki o DDV po državah

Avstrija

 

Belgija

 

Bolgarija

 

Hrvaška

 

Ciper

 

Češka republika

 

Danska

 

Estonija

 

Finska

 

Francija

 

Nemčija

 

Grčija

 

Madžarska

 

Irska

 

Italija

 

Latvija

 

Litva

 

Luksemburg

 

Malta

 

Nizozemska

 

Poljska

 

Portugalska

 

Romunija

 

Slovaška republika

 

Slovenija

 

Španija

 

Švedska

 
Deli to stran:

Hitre povezave