Pievienotās vērtības nodoklis

Vai jūsu uzņēmums pārdod preces vai pakalpojumus? Šī iedaļa palīdz izprast dažus nodokļus, ko var piemērot ES.

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ieņēmumu procentuālā daļa, kas aprēķināta vienotā veidā, tiek piešķirta ES budžeta finansēšanai. PVN uzliek jebkura produkta vai pakalpojuma pievienotajai vērtībai katrā ražošanas ķēdes posmā, to iekasē par galapatēriņu un iekasē daļēji.

 • Attiecībā uz visām komercdarbībām, proti: preču piegāde un pakalpojumu sniegšana, imports un darījumi Kopienas iekšienē (preces, kas ievestas ES valstī no citas ES valsts)
 • Katrā preču vai pakalpojumu ražošanas un izplatīšanas posmā, iekasējot procentuālu daļu no katra darījuma cenas. Tomēr PVN galu galā sedz galapatērētājs.
 • Izmantojot shēmu, saskaņā ar kuru daži nodokļa maksātāji (šie reģistrētie PVN maksātāji) iekasē PVN par saviem pārdevumiem (izlaides nodoklis) un atgūst PVN, kas samaksāts par to preču vai pakalpojumu pirkumiem, kurus tie izmanto savā uzņēmējdarbībā (priekšnodoklis). Starpība starp maksājamo nodokli un priekšnodokli ir galu galā iekasētais PVN.

Piemērojamie tiesību akti

Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 28/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu ir pamata Eiropas tiesību akts par kopējo pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēmu.Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāts ir atbildīgs par PVN noteikumu īstenošanu.

Ar nodokli apliekami darījumi

Galvenās darbības, kas apliekamas ar PVN, ir šādas:

 • Preču piegāde komerciāliem mērķiem ES valsts teritorijā, ko veic nodokļa maksātājs
 • Pakalpojumu sniegšana: PVN ir iekasējams tajā ES valstī, kurā ir reģistrēts pakalpojuma saņēmējs
 • Atbrīvojumidarījumiem Kopienas iekšienē: Pirkumus starp tirgotājiem, kas ir dažādu ES valstu rezidenti, neuzskata par importu un eksportu, bet gan par darījumiem Kopienas iekšienē. Par Kopienas iekšējām preču iegādēm un piegādēm starp tirgotājiem, kas reģistrēti kā PVN maksātāji, iekasēs nodokli tajā ES valstī, uz kuru preces tiks nosūtītas.
 • Imports: PVN iekasē par preču importu un parasti iekasē, kad notiek muitošanas procedūras, lai tās laistu apgrozībā. Tomēr, ja preces tiek importētas vienā ES valstī, bet ir paredzētas izmantošanai vai patēriņam citā, tām var piemērot PVN atlikšanas režīmu. Saskaņā ar šo kārtību PVN iekasēs ES galamērķa valstī, nevis ES valstī, kurā notiek ieceļošana ES.

PVN maksāšana (imports)

Ar importa PVN maksājumiem rīkojas tāpat kā ar muitas nodokļiem.

Nodokļa maksātājiem jāaizpilda un jāiesniedz muitai vienotais administratīvais dokuments, kurā jānorāda preču vērtība, izcelsmes vieta, saņēmējs, galamērķis, cena, svars utt.

Informācija par PVN, akcīzes un muitas nodokļiem jāaizpilda veidlapas 47. ailē.

Ar nodokli apliekamā summa

Summa, kurai uzliek nodokli, ir pircēja, klienta vai trešās personas faktiski samaksātā vai maksājamā kopējā summa. Kopumā summa, kurai uzliek nodokli, ir rēķinā norādītā cena, kas ietver:

 • nodokļi, nodevas un maksājumi, izņemot pašu PVN
 • neparedzētus izdevumus, piemēram, komisijas naudu, iepakošanas, transporta un apdrošināšanas izmaksas, ko piegādātājs iekasē no pircēja vai klienta.

Importējot preces, summa, kurai uzliek nodokli, ietver arī papildu izdevumus, kas radušies līdz pat galamērķa vietai:

“Nodokļa bāze = vērtība muitas vajadzībām + muitas nodokļi un citi nodokļi, kas maksājami saistībā ar importu + papildu izmaksas līdz galamērķim.”

Minimālās PVN likmes

Ar nodokli apliekamiem darījumiem piemēro likmes un noteikumus, ko apstiprinājusi ES valsts, kurai piegādā preces vai sniedz pakalpojumus.Katra ES valsts var noteikt likmes saskaņā ar šādiem ierobežojumiem:

 • Pamatlikme nedrīkst būt mazāka par 15 %.ES valstis var arī piemērot vienu vai divas samazinātas likmes, kas nav mazākas par 5 % un ko piemēro tikai ļoti specifiskām preču piegādēm.
 • Direktīva ļauj dažām precēm vai pakalpojumiem piemērot samazinātu likmi, kas nav zemāka par 12 % ("stāvvietas maiņas likme").
 • Tasarī ļauj dažām ES valstīm saglabāt samazinātas likmes, kas ir zemākas par 5 % minimumu (superreducētās likmes).

Preces, uz kurām attiecas samazinātas PVN likmes

PVN direktīvas III pielikums ļauj ES valstīm piemērot samazinātas likmes šādām kategorijām:

 1. pārtikas produkti (ieskaitot dzērienus, bet izņemot alkoholu) cilvēku un dzīvnieku patēriņam. Tas ietver dzīvus dzīvniekus, sēklas, augus, sastāvdaļas, ko parasti izmanto pārtikas produktu sagatavošanā, un produktus, ko parasti izmanto pārtikas produktu papildināšanai vai aizstāšanai.
 2. ūdensapgāde
 3. farmaceitiskie produkti, ko parasti izmanto veselības aprūpē, slimību profilaksei un ārstēšanai medicīniskiem un veterināriem nolūkiem, tostarp produkti, ko izmanto kontracepcijai un sanitārajai aizsardzībai
 4. medicīnas iekārtas, palīgierīces un citas ierīces, kas parasti paredzētas, lai atvieglotu vai ārstētu invaliditāti, un kas paredzētas tikai invalīdu personīgai lietošanai. Tas ietver šādu preču, kā arī bērnu autosēdekļu remontu.
 5. pasažieru un viņu bagāžas pārvadājumi.
 6. grāmatu piegāde (tostarp bibliotēku aizdevums). Tas ietver brošūras, bukletus bērnu gleznām, zīmēšanas vai krāsojamās grāmatas, iespiestas notis vai rokrakstā, kartes, hidrogrāfiskās kartes, laikrakstus un periodiskos izdevumus. Nav iekļauti materiāli, kas pilnībā vai būtiski veltīti reklāmas jautājumiem.
 7. ieejas maksa par izrādēm, teātriem, cirkiem, gadatirgiem, izklaides parkiem, koncertiem, muzejiem, zooloģiskajiem dārziem, kinoteātriem, izstādēm, līdzīgiem kultūras pasākumiem un objektiem un apraides pakalpojumu uztveršana
 8. pakalpojumi, ko sniedz rakstnieki, komponisti un izpildītājmākslinieki (ietver amata vietas)
 9. sociālās politikas ietvaros nodrošināto mājokļu piegāde, celtniecība, renovācija un pārbūve
 10. preču piegāde un pakalpojumu sniegšana, ko parasti izmanto lauksaimnieciskajā ražošanā, izņemot ražošanas līdzekļus, piemēram, iekārtas vai ēkas
 11. izmitināšana, ko nodrošina viesnīcas un līdzīgas iestādes, tostarp brīvdienu mītņu nodrošināšana un kempingu un dzīvojamo treileru parku izīrēšana
 12. piedalīšanās sporta pasākumos
 13. sporta telpu un inventāra izmantošana
 14. preču piegāde un pakalpojumu sniegšana, ko veic organizācijas, kuras ES valstis ir atzinušas par labdarības organizācijām un kuras ir iesaistītas labklājības vai sociālā nodrošinājuma darbā
 15. apbedīšanas un kremēšanas pakalpojumi kopā ar saistīto preču piegādi
 16. medicīniskā un zobārstniecības aprūpe, kā arī termiskā ārstēšana
 17. pakalpojumi, ko sniedz saistībā ar ielu tīrīšanu, atkritumu savākšanu un atkritumu apstrādi

Atlikšanas pasākumi un brīvās zonas

Uz importētajām precēm var attiecināt vienu no turpmāk minētajiem muitas režīmiem:

 • preces, kas novietotas pagaidu uzglabāšanā
 • preces, uz kurām attiecas atbrīvojums no nodokļa par ievešanu pārstrādei (nodokļu atlikšanas sistēma)
 • preces, kas novietotas muitas noliktavā vai brīvajās zonās
 • pagaidu ievešana
 • tranzīta procedūras
 • Brīvās zonas, kurās preces ir atbrīvotas no PVN un ievedmuitas nodokļiem un maksājumiem

Tomēr PVN nebūs jāmaksā, kamēr preces nenonāks tirgū pārdošanai sabiedrībai.

PVN likmes ES valstīs

Pašreizējās PVN likmes (%) ES valstīs ir šādas:

 

(+) Dažas ES dalībvalstis ir uz laiku samazinājušas PVN likmes konkrētām precēm, lai atbalstītu cīņu pret COVID-19 saskaņā ar valsts tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem.

Īpašās teritorijas

Dažas ES valstu teritorijas var tikt izslēgtas no PVN piemērošanas jomas vai piemērot īpašas likmes.

ES valstu teritorijas, uz kurām neattiecas PVN piemērošana
 • Vācija: Helgolandes sala un Bīzingenas teritorija
 • Itālijā: Livigno, Campione d’Italia un Lugāno ezera Itālijas ūdeņi
 • Francijā: Gvadelupa, Gajāna, Martinika, Reinjona, Majota
 • Spānija: Seūta, Meliļa un Kanāriju salas
 • Grieķija: Atosa kalnā,
 • Austrija: Jungholz un Mittelberg
 • Dānija: Grenlande un Fēru salas
 • Somija: Ālandu salas
Teritorijas ar īpašām likmēm
 • Portugāle: Azoru salas un Madeira
 • Grieķija: vairākas Egejas jūras salas
 • Francijā: Korsika
Trešās teritorijas, kuras uzskata par ES valstīm

Darījumus, kas uzsākti vai paredzēti Monako Firstistei, uzskata par darījumiem, kas sākti Francijā vai paredzēti Francijai.

Informācija par PVN katrā valstī

Austrija

 

Beļģija

 

Bulgārija

 

Horvātija

 

Kipra

 

Čehija

 

Dānija

 

Igaunija

 

Somija

 

Francija

 

Vācija

 

Grieķija

 

Ungārija

 

Īrija

 

Itālija

 

Latvija

 

Lietuva

 

Luksemburga

 

Malta

 

Nīderlande

 

Polija

 

Portugāle

 

Rumānija

 

Slovākijas Republika

 

Slovēnija

 

Spānija

 

Zviedrija

 
Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites