Taxxa fuq il-valur miżjud

Il-kumpanija tiegħek tbigħ oġġetti jew servizzi? Din it-taqsima tgħinek tifhem uħud mit-taxxi li jistgħu jiġu applikati fl-UE.

Perċentwal tad-dħul mit-Taxxa fuq il-Valur Miżjud (VAT), ikkalkulat fuq bażi unifikata, huwa allokat għall-finanzjament tal-baġit tal-UE. Il-VAT hija imposta fuq il-valur miżjud f’kull stadju tal-katina tal-produzzjoni ta’ kwalunkwe prodott jew servizz, imposta fuq il-konsum finali u miġbura frazzjonalment

 • dwar l-attivitajiet kummerċjali kollha, jiġifieri: provvisti ta’ oġġetti u servizzi, importazzjonijiet u tranżazzjonijiet intra-Komunitarji (oġġetti miġjuba f’pajjiż tal-UE minn pajjiż ieħor tal-UE)
 • f’ kull stadju tal-produzzjoni u d-distribuzzjoni ta’ oġġett jew servizz billi jintalab perċentwal fuq il-prezz ta’ kull tranżazzjoni. Madankollu, il-VAT fl-aħħar mill-aħħar titħallas mill-konsumatur finali
 • permezz ta’ skema fejn ċerti persuni taxxabbli (dawk irreġistrati għall-VAT) jiċċarġjaw il-VAT fuq il-bejgħ tagħhom (taxxa tal-output) u jitolbu lura l-VAT imposta fuq ix-xiri tagħhom ta’ oġġetti jew servizzi użati fl-attività tan-negozju tagħhom (taxxa tal-input). Id-differenza bejn it-taxxa tal-output u t-taxxa tal-input hija l-VAT finalment miġbura

Leġiżlazzjoni applikabbli

Id-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/of tat-28 ta’ Novembru dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud hija l-leġiżlazzjoni bażika Ewropea dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (VAT). Id-DĠ Tassazzjoni u Unjoni Doganali huwa responsabbli mill-implimentazzjoni tar-regoli tal-VAT.

Tranżazzjonijiet taxxabbli

L-attivitajiet ewlenin soġġetti għall-VAT huma

 • Provvista ta’ merkanzija għal skopijiet kummerċjali, fit-territorju ta’ pajjiż tal-UE, magħmula minn persuna taxxabbli
 • Forniment ta’ servizzi: Il-VAT trid titħallas fil-pajjiż tal-UE fejn huwa stabbilit ir-riċevitur tas-servizz
 • Transazzjonijiet intra-Komunitarji: ix-xiri fost in-negozjanti residenti f’pajjiżi differenti tal-UE ma jitqisux bħala importazzjonijiet u esportazzjonijiet, iżda tranżazzjonijiet intra-Komunitarji. L-akkwisti intra-Komunitarji u l-provvisti ta’ oġġetti magħmula bejn negozjanti rreġistrati għall-VAT se jiġu ċċarġjati fil-pajjiż tal-UE li lejh jintbagħtu l-oġġetti.
 • Importazzjonijiet: Il-VAT hija imposta fuq l-importazzjoni ta’ merkanzija u normalment tiġi imposta meta jseħħu proċeduri ta’ żdoganar sabiex tiġi rilaxxata għaċ-ċirkolazzjoni. Madankollu, meta l-oġġetti jiġu importati f’pajjiż wieħed tal-UE iżda jkunu maħsuba għall-użu jew għall-konsum f’pajjiż ieħor, dawn jistgħu jitqiegħdu taħt arranġament sospensiv tal-VAT. Skont dan l-arranġament, il-VAT se tiġi imposta fil-pajjiż tad-destinazzjoni tal-UE u mhux fil-pajjiż tad-dħul tal-UE fl-UE.

Ħlas tal-VAT (Importazzjonijiet)

Il-ħlasijiet tal-VAT fuq l-importazzjoni huma ttrattati bl-istess mod bħad-dazji doganali.

Il-persuni taxxabbli jridu jimlew u jissottomettu lid-dwana d-Dokument Amministrattiv Uniku, li jrid jinkludi l-valur tal-merkanzija, il-post tal-oriġini, id-destinatarju, id-destinazzjoni, il-prezz, il-piż, eċċ.

L-informazzjoni dwar il-VAT, is-sisa u d-dazji doganali trid timtela fil-kaxxa nru 47 tal-formola.

Ammont taxxabbli

L-ammont taxxabbli huwa s-somma totali attwalment imħallsa jew pagabbli mix-xerrej, il-klijent jew parti terza. B’mod ġenerali, l-ammont taxxabbli huwa l-prezz fatturat, inkluż:

 • taxxi, dazji, imposti u piżijiet, eskluża l-VAT innifisha
 • spejjeż inċidentali bħal kummissjoni, ippakkjar, trasport u spejjeż ta’ l-assigurazzjoni mitluba mill-fornitur lix-xerrej jew lill-klijent.

Meta tiġi importata l-merkanzija, l-ammont taxxabbli jinkludi wkoll l-ispejjeż inċidentali mġarrba sal-post tad-destinazzjoni:

“Ammont taxxabbli = Valur għall-finijiet doganali + Dazji doganali u kwalunkwe taxxa oħra dovuta minħabba l-importazzjoni + spejjeż supplimentari sal-post tad-destinazzjoni.”

Rati minimi tal-VAT

It-tranżazzjonijiet taxxabbli huma soġġetti għar-rati u r-regolamenti approvati mill-pajjiż tal-UE li lilu jiġu fornuti l-oġġetti jew is-servizzi. Kull pajjiż tal-UE jista’ jiffissa r-rati skont il-limiti li ġejjin:

 • ir-ratastandard ma tistax tkun inqas minn 15 %. Il-pajjiżital-UE jistgħu japplikaw ukoll rata mnaqqsa waħda jew tnejn li m’għandhomx ikunu inqas minn 5 % u għandhom jiġu applikati biss għal provvisti speċifiċi ħafna ta’ merkanzija.
 • id-Direttiva tippermetti l-applikazzjoni ta’ rata mnaqqsa ta’ mhux inqas minn 12 % (ir- “rata tal-parkeġġ”) għal xi oġġetti jew servizzi.
 • jippermetti wkoll li ċerti pajjiżi tal-UE jżommu rati mnaqqsa aktar baxxi mill-minimu ta’ 5 % ( rati mnaqqsa ħafna).

Oġġetti soġġetti għal rati mnaqqsa tal-VAT

L-Anness III tad-Direttiva dwar il-VAT jippermetti lill-pajjiżi tal-UE japplikaw rati mnaqqsa għall-kategoriji li ġejjin

 1. oġġetti tal-ikel (inkluż xorb iżda eskluż l-alkoħol) għall-konsum mill-bniedem u mill-annimali. Dan jinkludi annimali ħajjin, żrieragħ, pjanti, ingredjenti normalment maħsuba għall-użu fil-preparazzjoni ta’ oġġetti ta’ l-ikel u prodotti normalment maħsuba biex jissupplimentaw jew jissostitwixxu oġġetti ta’ l-ikel
 2. provvisti ta’ ilma
 3. prodotti farmaċewtiċi ta’ tip normalment użati għall-kura tas-saħħa, għall-prevenzjoni tal-mard u għat-trattament ta’ skopijiet mediċi u veterinarji, inkluż dawk il-prodotti użati għall-kontraċezzjoni u għall-protezzjoni sanitarja.
 4. tagħmir mediku, għajnuniet u strumenti oħra normalment maħsuba biex itaffu jew jikkuraw diżabilità, għall-użu personali esklussiv tal-persuni b’diżabilità. Dan jinkludi t-tiswija ta’ oġġetti bħal dawn, kif ukoll siġġijiet għall-karozzi tat-tfal
 5. it-trasport ta’ passiġġieri u l-bagalji li jkollhom magħhom
 6. forniment ta’ kotba (inkluż b’self mil-libreriji). Dan jinkludi opuskoli, fuljetti, stampi tat-tfal, kotba tat-tpinġija jew tat-tpinġija bil-kulur, mużika stampata jew bil-manuskritt, mapep, ċarts idrografiċi, gazzetti u perjodiċi. Materjal kompletament jew sostanzjalment iddedikat għal materjal ta’ reklamar huwa eskluż
 7. dħul għal wirjiet, teatri, ċirkli, fieri, parks ta’ divertiment, kunċerti, mużewijiet, żoos, ċinemas, wirjiet, avvenimenti u faċilitajiet kulturali simili u finalment riċeviment ta’ servizzi tax-xandir
 8. servizzi pprovduti minn kittieba, kompożituri u artisti tal-ispettaklu (ir-royalties huma inklużi)
 9. provvista, kostruzzjoni, rinnovazzjoni u alterazzjoni ta’ djar ipprovduti bħala parti minn politika soċjali
 10. provvisti ta’ oġġetti u servizzi ta’ tip normalment maħsuba għall-użu fil-produzzjoni agrikola, iżda esklużi oġġetti kapitali bħal makkinarju jew bini
 11. akkomodazzjoni pprovduta minn lukandi u stabbilimenti simili inkluż il-forniment ta’ akkomodazzjoni għall-vaganzi u l-kiri ta’ siti għall-ikkampjar u parks tal-karavani
 12. ammissjoni għal avvenimenti sportivi
 13. l-użu ta’ faċilitajiet sportivi
 14. provvista ta’ oġġetti u servizzi minn organizzazzjonijiet rikonoxxuti mill-pajjiżi tal-UE bħala organizzazzjonijiet tal-karità u involuti f’xogħol ta’ assistenza soċjali jew ta’ sigurtà soċjali
 15. servizzi pprovduti minn imprendituri u servizzi ta’ kremazzjoni, flimkien mal-provvista ta’ oġġetti relatati
 16. l-għoti ta’ kura medika u dentali kif ukoll trattament termali
 17. servizzi pprovduti b’rabta mat-tindif tat-toroq, il-ġbir tal-iskart u t-trattament tal-iskart

Arranġamenti sospensivi u żoni ħielsa

Il-merkanzija importata tista’ titqiegħed taħt wieħed mill-arranġamenti doganali elenkati hawn taħt:

 • merkanzija mqiegħda f’ħażna temporanja
 • merkanzija taħt eżenzjoni ta’ proċessar attiv (sistema ta’ sospensjoni tad-dazju)
 • merkanzija mqiegħda f’ħażna doganali jew f’żoni ħielsa
 • importazzjoni temporanja
 • proċeduri ta’ tranżitu
 • Żoni Ħielsa li fihom il-merkanzija hija ħielsa mill-VAT, u d-dazji u l-imposti tal-importazzjoni

Madankollu, il-VAT ma tkunx dovuta sakemm il-merkanzija tidħol fis-suq għall-bejgħ lill-pubbliku.

Rati tal-VAT fil-pajjiżi tal-UE

Ir-rati attwali tal-VAT (%) fil-pajjiżi tal-UE huma:

 

(+) Ċerti stati membri tal-UE naqqsu temporanjament ir-rati tal-VAT għal oġġetti speċifiċi b’appoġġ għall-ġlieda kontra l-COVID-19 f’konformità mad-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-leġislazzjoni nazzjonali tagħhom.

Territorji speċjali

Xi territorji tal-pajjiżi tal-UE jistgħu jiġu esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-VAT jew jistgħu japplikaw rati speċjali.

Territorji ta’ pajjiżi tal-UE esklużi mill-applikazzjoni tal-VAT
 • Il-Ġermanja: il-gżira ta’ Helgoland u t-territorju ta’ Büsingen
 • L-Italja: Livigno, Campione d’Italia u l-ilmijiet Taljani tal-Lag ta’ Lugano
 • Franza: Guadalupe, Guyana, Martinique, Reunion, Mayotte
 • Spanja: Ceuta, Melilla u l-Gżejjer Kanarji
 • Il-Greċja: Ammont Athos
 • L-Awstrija: Jungholz u Mittelberg
 • Id-Danimarka: Greenland u l-Gżejjer Faeroe
 • Il-Finlandja: il-Gżejjer Åland
Territorji b’rati speċjali
 • Il-Portugall: L-Azores u Madeira
 • Il-Greċja: diversi gżejjer fil-Baħar Eġew
 • Franza: Korsika
Territorji terzi li huma ttrattati bħala pajjiżi tal-UE

Tranżazzjonijiet li joriġinaw jew li huma maħsuba għall-Prinċipat ta’ Monako huma trattati bħala tranżazzjonijiet li joriġinaw fi jew li huma maħsuba għal Franza.

Dettalji tal-VAT għal kull pajjiż

L-Awstrija

 

Il-Belġju

 

Il-Bulgarija

 

Il-Kroazja

 

Ċipru

 

Ir-Repubblika Ċeka

 

Id-Danimarka

 

L-Estonja

 

Il-Finlandja

 

Franza

 

Il-Ġermanja

 

Il-Greċja

 

L-Ungerija

 

L-Irlanda

 

L-Italja

 

Il-Latvja

 

Il-Litwanja

 

Il-Lussemburgu

 

Malta

 

In-Netherlands

 

Il-Polonja

 

Il-Portugall

 

Ir-Rumanija

 

Ir-Repubblika Slovakka

 

Is-Slovenja

 

Spanja

 

L-Iżvezja

 
Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr