Arvonlisävero (arvonlisävero)

Myykö yrityksesi tavaroita tai palveluja? Tässä osiossa voit ymmärtää osan veroista, joita voidaan soveltaa.

EU:n talousarvion rahoittamiseen osoitetaan tietty prosenttiosuus arvonlisäverotuloista, jotka lasketaan yhtenäisesti. Arvonlisävero kannetaan tuotteen tai palvelun lisäarvosta tuotantoketjun kussakin vaiheessa, kannetaan lopullisesta kulutuksesta ja kannetaan jaoteltuna.

 • kaiken kaupallisen toiminnan osalta: tavaroiden luovutukset ja palvelujen suoritukset, tuonti ja yhteisöliiketoimet (toisesta EU-maasta EU-maahan tuodut tavarat)
 • kussakin tavaran tai palvelun tuotannon ja jakelun vaiheessa veloittamalla prosenttiosuus kunkin liiketoimen hinnasta. Arvonlisävero on kuitenkin loppukuluttajan vastuulla.
 • järjestelmässä, jossa tietyt verovelvolliset (jotka ovat rekisteröityneet arvonlisäverovelvollisiksi) perivät arvonlisäveron myynnistään (tuotosvero) ja palauttavat arvonlisäveron, joka on kannettu niiden liiketoiminnassa käyttämien tavaroiden tai palvelujen ostoista (ostoihin sisältyvä vero). Myynnistä maksettavan veron ja ostoihin sisältyvän veron erotus on lopulta kannettu arvonlisävero.

Sovellettava lainsäädäntö

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28. marraskuuta annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY on yhteistä arvonlisäverojärjestelmää koskeva EU:n perussäädös. Verotuksen ja tulliliiton pääosasto vastaa alv-sääntöjen täytäntöönpanosta.

Verolliset liiketoimet

Tärkeimmät arvonlisäverolliset toiminnot ovat seuraavat:

 • Verovelvollisen EU-maan alueella kaupallisessa tarkoituksessa tekemät tavaroiden luovutukset
 • Palvelujen suorittaminen: Arvonlisäverosaatava syntyy siinä EU-maassa, johon palvelun vastaanottaja on sijoittautunut
 • Yhteisön sisäiset liiketoimet: eri EU-maihin sijoittautuneiden kauppiaiden ostoja ei pidetä tuontina ja vienninä vaan yhteisön sisäisinä liiketoimina. Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityjen elinkeinonharjoittajien väliset yhteisöhankinnat ja tavaroiden luovutukset veloitetaan siinä EU-maassa, johon tavarat lähetetään.
 • Tuonti: Arvonlisävero kannetaan tavaroiden maahantuonnista, ja se peritään yleensä silloin, kun tullausmenettelyt tapahtuvat, jotta ne voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen. Jos tavarat kuitenkin tuodaan yhteen EU-maahan, mutta ne on tarkoitettu käytettäviksi tai kulutettaviksi toisessa EU-maassa, ne voidaan asettaa alv-suspensiojärjestelmään. Tämän järjestelyn mukaan alv kannetaan EU:n määrämaassa eikä EU:n saapumismaassa.

Arvonlisäveron maksaminen (tuonti)

Tuonnin alv-maksuja käsitellään samalla tavoin kuin tulleja.

Verovelvollisten on täytettävä ja toimitettava tullille yhtenäinen hallinnollinen asiakirja, johon on sisällyttävä tavaroiden arvo, alkuperäpaikka, vastaanottaja, määräpaikka, hinta, paino jne.

ALV-, valmistevero- ja tullitiedot on täytettävä lomakkeen kohtaan 47.

Veron peruste

Veron peruste on ostajan, hankkijan tai kolmannen osapuolen tosiasiallisesti maksama tai maksettavaksi tuleva kokonaissumma. Yleisesti ottaen veron peruste on laskutettu hinta, joka sisältää:

 • verot, tullit ja muut maksut, lukuun ottamatta itse arvonlisäveroa
 • sivukustannukset, kuten luovuttajan ostajalta tai vastaanottajalta veloittamat provisio-, pakkaus-, kuljetus- ja vakuutuskustannukset.

Tavaroiden maahantuonnin yhteydessä veron perusteeseen sisällytetään myös liitännäiskulut, jotka ovat aiheutuneet määräpaikkaan saakka:

”Veron peruste = tullausarvo + tullit ja muut tuonnin johdosta maksettavat verot + lisäkustannukset määräpaikkaan asti.”

Alv:n vähimmäiskannat

Verollisiin liiketoimiin sovelletaan sen EU-maan hyväksymiä verokantoja ja säännöksiä, johon tavarat luovutetaan tai palvelut suoritetaan. Kukin EU-maa voi vahvistaa tariffit seuraavien rajojen mukaisesti:

 • yleisen verokannan on oltava vähintään 15 prosenttia. EU-maat voivat myös soveltaa joko yhtä tai kahta alennettua verokantaa, joiden on oltava vähintään 5 prosenttia ja joita sovelletaan vain hyvin erityisiin tavaroiden luovutuksiin.
 • direktiivi antaa mahdollisuuden soveltaa alennettua verokantaa, joka on vähintään 12 prosenttia (”pysäköintivero”) joihinkin tavaroihin tai palveluihin.
 • lisäksi tietyt EU-maat voivat pitää alennetut verokannat alle 5 prosentin vähimmäistason (erittäin alennetut verokannat).

Tavarat, joihin sovelletaan alennettuja alv-kantoja

Alv-direktiivin liitteen III mukaan EU-maat voivat soveltaa alennettuja verokantoja seuraaviin ryhmiin:

 1. ihmisten ja eläinten ravinnoksi tarkoitetut elintarvikkeet (myös juomat, ei kuitenkaan alkoholi). Tähän sisältyvät elävät eläimet, siemenet, kasvit, tavallisesti elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetut ainesosat sekä tuotteet, jotka on tavallisesti tarkoitettu täydentämään tai korvaamaan elintarvikkeita.
 2. vesihuolto
 3. farmakologiset tuotteet, joita tavallisesti käytetään terveydenhoidossa, sairauksien ehkäisemisessä sekä lääketieteellisessä ja eläinlääketieteellisessä hoidossa, mukaan lukien ehkäisyyn ja naisten hygieniaan tarkoitetut tuotteet.
 4. lääkinnälliset laitteet, apuvälineet ja muut laitteet, jotka on tavallisesti tarkoitettu vamman lievittämiseen tai hoitamiseen ja jotka on tarkoitettu yksinomaan vammaisten henkilökohtaiseen käyttöön. Tähän sisältyy tällaisten tavaroiden ja lasten istuimien korjaaminen.
 5. henkilöiden ja näiden mukanaan kuljettamien matkatavaroiden kuljetus.
 6. kirjojen luovutus (ml. kirjastolainat). Esitteet, esitteet lasten kuvista, piirustus- tai värityskirjat, musiikkipainetut tai käsikirjoitetut kirjat, kartat, hydrografiset kartat, sanomalehdet ja aikakauslehdet. Kokonaan tai olennaisilta osin mainontaan tarkoitettua materiaalia ei lueta mukaan.
 7. näytösten, teatterien, sirkusten, messujen, huvipuistojen, konserttien, museoiden, eläintarhojen, elokuvateatterien, näyttelyiden, vastaavien kulttuuritapahtumien ja -tilojen pääsy sekä lähetyspalvelujen vastaanotto
 8. kirjailijoiden, säveltäjien ja esittävien taiteilijoiden palvelut (sisältyvät mukaan)
 9. sosiaalipolitiikan puitteissa tarjottavien asuntojen luovutus, rakentaminen, kunnostaminen ja muuttaminen
 10. tavaroiden luovutukset ja palvelujen suoritukset, jotka on tavallisesti tarkoitettu käytettäviksi maataloustuotannossa, lukuun ottamatta tuotantohyödykkeitä, kuten koneita tai rakennuksia
 11. hotellien ja vastaavien laitosten tarjoama majoitus, mukaan lukien lomamajoitus sekä leirintäalueiden ja asuntovaunupuistojen vuokraus
 12. pääsy urheilutapahtumiin
 13. urheilutilojen käyttö
 14. EU-maiden hyväntekeväisyysjärjestöiksi tunnustamien ja sosiaali- tai sosiaaliturvatyötä tekevien organisaatioiden suorittamat tavaroiden luovutukset ja palvelujen suoritukset
 15. hautaus- ja tuhkauspalvelut sekä niihin liittyvien tavaroiden luovutus
 16. Lääke- ja hammashoito sekä lämpöhoito
 17. katujen puhtaanapitoon, jätteiden keruuseen ja jätteiden käsittelyyn liittyvät palvelut

Suspensiojärjestelyt ja vapaa-alueet

Tuontitavarat voidaan asettaa johonkin seuraavista tullimenettelyistä:

 • väliaikaiseen varastoon siirretyt tavarat
 • sisäisessä jalostusmenettelyssä olevat tavarat (suspensiojärjestelmä)
 • tullivarastointiin tai vapaa-alueille sijoitetut tavarat
 • väliaikainen maahantuonti
 • passitusmenettelyt
 • Vapaa-alueet, joilla tavarat ovat arvonlisäverottomia, sekä tuontitullit ja -maksut

Arvonlisäveroa ei kuitenkaan kanneta ennen kuin tavarat tulevat markkinoille myytäväksi yleisölle.

Alv-kannat EU-maissa

Nykyiset alv-kannat (%) EU-maissa ovat seuraavat:

 

(+) Tietyt EU:n jäsenmaat ovat alentaneet väliaikaisesti tiettyjen tavaroiden alv-kantoja covid-19:n torjunnan tukemiseksi kansallisessa lainsäädännössään vahvistettujen säännösten mukaisesti.

Erityisalueet

Jotkin EU-maiden alueet voidaan jättää alv:n soveltamisalan ulkopuolelle tai soveltaa erityisiä verokantoja.

Alv:n soveltamisalan ulkopuolelle jätetyt EU-maiden alueet
 • Saksa: Helgolandin saarella ja Büsingenin alueella
 • Italia: Livigno, Campione d’Italia ja Luganojärven Italian vedet
 • Ranska: Guadalupe, Guyana, Martinique, Reunion, Mayotte
 • Espanja: Ceuta, Melilla ja Kanariansaaret
 • Kreikka: Athos-alusta
 • Itävalta: Jungholz ja Mittelberg
 • Tanska: Grönlanti ja Färsaaret
 • Suomi: Ahvenanmaa Ahvenanmaa
Alueet, joihin sovelletaan erityisiä verokantoja
 • Portugali: Azorit ja Madeira
 • Kreikka: useat Egeanmeren saaret
 • Ranska: Korsika
Kolmannet alueet, joita kohdellaan EU-maina

Liiketoimia, joiden lähtö- tai määräpaikka on Monacon ruhtinaskunta, kohdellaan liiketoimina, jotka ovat peräisin Ranskasta tai jotka on tarkoitettu Ranskaan.

Alv:tä koskevat tiedot maittain

Itävalta

 

Belgia

 

Bulgaria

 

Kroatia

 

Kypros

 

Tšekin tasavalta

 

Tanska

 

Viro

 

Suomi

 

Ranska

 

Saksa

 

Kreikka

 

Unkari

 

Irlanti

 

Italia

 

Latvia

 

Liettua

 

Luxemburg

 

Malta

 

Alankomaat

 

Puola

 

Portugali

 

Romania

 

Slovakian tasavalta

 

Slovenia

 

Espanja

 

Ruotsi

 
Jaa tämä sivu: