Porez na dodanu vrijednost

Prodaje li vaše poduzeće robu ili usluge? Ovaj odjeljak pomaže vam u razumijevanju nekih poreza koji se mogu primjenjivati u EU-u.

Postotak prihoda od poreza na dodanu vrijednost (PDV), izračunan na jedinstvenoj osnovi, dodjeljuje se za financiranje proračuna EU-a. PDV se uvodi na dodanu vrijednost u svakoj fazi proizvodnog lanca bilo kojeg proizvoda ili usluge, koja se naplaćuje na finalnu potrošnju i prikuplja djelomično

 • o svim komercijalnim aktivnostima, a to su: isporuke robe i usluga, uvoz i transakcije unutar Zajednice (roba unesena u državu članicu EU-a iz druge države članice EU-a)
 • U svakoj fazi proizvodnje i distribucije robe ili usluge zaračunavanjem postotka na cijenu svake transakcije. Međutim, PDV u konačnici snosi krajnji potrošač.
 • Putem sustava prema kojem određeni porezni obveznici (oni obveznici PDV-a) naplaćuju PDV na svoju prodaju (izlazni porez) i traže povrat PDV-a naplaćenog pri kupnji robe ili usluga koje su upotrebljavali u svojoj poslovnoj aktivnosti (ulazni porez). Razlika između izlaznog i pretporeza je konačno naplaćeni PDV

Primjenjivo zakonodavstvo

Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost osnovno je europsko zakonodavstvo o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (PDV).GU za oporezivanje i carinsku uniju nadležan je za provedbu pravila o PDV-u.

Oporezive transakcije

Glavne aktivnosti koje podliježu PDV-u su:

 • Isporuka robe u komercijalne svrhe na području države članice koju obavlja porezni obveznik
 • Pružanje usluga: PDV se obračunava u državi članici u kojoj primatelj usluge ima poslovni nastan
 • Transakcije unutar Zajednice: kupovina među trgovcima s boravištem u različitim državama članicama EU-a ne smatra se uvozom i izvozom, već transakcijama unutar Zajednice. Stjecanje robe unutar Zajednice i isporuka robe između trgovaca registriranih u sustavu PDV-a naplatit će se u državi članici EU-a u koju se roba otprema.
 • Uvoz: PDV se naplaćuje na uvoz robe i obično se naplaćuje kada se obavljaju postupci carinjenja kako bi se pustili u promet. Međutim, kada se roba uvozi u jednu državu članicu, ali je namijenjena uporabi ili potrošnji u drugoj, može se staviti u sustav odgode plaćanja PDV-a. U skladu s tim sustavom PDV će se naplaćivati u državi članici odredišta, a ne u državi članici EU-a u koju se ulazi u EU.

Plaćanje PDV-a (uvoz)

Plaćanja PDV-a pri uvozu tretiraju se na isti način kao i carine.

Porezni obveznici moraju ispuniti i podnijeti carinskoj službi Jedinstvenu carinsku deklaraciju koja mora sadržavati vrijednost robe, mjesto podrijetla, primatelja, odredište, cijenu, težinu itd.

Informacije o PDV-u, trošarinama i carinama moraju se ispuniti u polje 47. obrasca.

Oporezivi iznos

Oporezivi iznos je ukupni iznos koji je kupac, kupac ili treća osoba stvarno platio ili dužan platiti. Porezna osnovica općenito je fakturirana cijena, uključujući:

 • porezi, carine, doprinosi i davanja, isključujući sam PDV
 • popratne rashode poput provizije, troškova pakiranja, prijevoza i osiguranja, za koje dobavljač tereti kupca.

Pri uvozu robe oporezivi iznos uključuje i dodatne troškove nastale do mjesta odredišta:

„Oporezivi iznos = vrijednost u carinske svrhe + carine i svi ostali porezi plativi zbog uvoza + dodatni troškovi do mjesta odredišta.”

Najniže stope PDV-a

Oporezive transakcije podliježu stopama i propisima koje je odobrila država članica EU-a u koju se roba ili usluge isporučuju.Svaka država članica EU-a može odrediti stope u skladu sa sljedećim ograničenjima:

 • standardna stopa ne smije biti niža od 15 %.Države članice EU-a također mogu primjenjivati jednu ili dvije snižene stope koje ne bi trebale biti manje od 5 % i primjenjuju se samo na vrlo specifične isporuke robe.
 • Direktivom se dopušta primjena snižene stope koja nije niža od 12 % (”stopa pare„) za određenu robu ili usluge.
 • Njime se također omogućuje određenim zemljama EU-a da zadrže snižene stope niže od najmanje 5 % (super snižene stope).

Roba na koju se primjenjuju snižene stope PDV-a

Prilogom III. Direktivi o PDV— u državama članicama EU-a omogućuje se primjena sniženih stopa na sljedeće kategorije:

 1. prehrambeni proizvodi (uključujući piće, ali isključujući alkohol) za prehranu ljudi i životinja. To uključuje žive životinje, sjemenje, biljke, sastojke koji su obično namijenjeni za uporabu u pripremi hrane i proizvode koji su obično namijenjeni za dopunu ili zamjenu hrane.
 2. opskrba vodom
 3. farmaceutski proizvodi koji se obično koriste za zdravstvenu zaštitu, prevenciju bolesti i liječenje u medicinske i veterinarske svrhe, uključujući proizvode koji se koriste za kontracepciju i sanitarnu zaštitu
 4. medicinska oprema, pomagala i drugi uređaji koji su obično namijenjeni za olakšavanje ili liječenje invalidnosti, isključivo za osobnu uporabu osoba s invaliditetom. To uključuje popravak takve robe, kao i dječje automobilske sjedale.
 5. prijevoz putnika i njihove prtljage. [...]”
 6. isporuka knjiga (uključujući posudbu knjižnica). To uključuje brošure, letke, dječje slikovnice, knjige za crtanje ili bojanje, glazbene note tiskane ili rukopise, zemljovide, hidrografske grafikone, novine i časopise. Isključeni su materijali koji su u cijelosti ili znatno posvećeni reklamnim materijalima
 7. ulaznice za priredbe, kazališta, cirkuse, sajmove, zabavne parkove, koncerte, muzeje, zoološke vrtove, kina, izložbe, slična kulturna događanja i objekte te konačno prijem usluga emitiranja
 8. usluge koje pružaju pisci, skladatelji i umjetnici izvođači (uključeni su kazališne veze)
 9. opskrba, izgradnja, obnova i adaptacija stambenih objekata osiguranih u okviru socijalne politike
 10. isporuke robe i usluga koje su obično namijenjene za poljoprivrednu proizvodnju, ali isključujući osnovna sredstva kao što su strojevi ili zgrade
 11. smještaj koji pružaju hoteli i slične ustanove, uključujući pružanje smještaja za odmor i iznajmljivanje kampova i parkirališta za stanovanje
 12. ulaznice za sportske priredbe
 13. korištenje sportskih objekata
 14. isporuka robe i usluga od strane organizacija koje države članice EU-a priznaju kao dobrotvorne organizacije i koje se bave socijalnom skrbi ili socijalnom zaštitom
 15. usluge koje pružaju pogrebni poduzetnici i usluge kremiranja, zajedno s isporukom povezane robe
 16. pružanje medicinske i stomatološke skrbi te toplinske usluge
 17. usluge čišćenja ulica, prikupljanja otpada i obrade otpada

Suspenzivni aranžmani i slobodne zone

Uvezena roba može se staviti u jedan od dolje navedenih carinskih postupaka:

 • roba stavljena u privremeni smještaj
 • roba u postupku unutarnje proizvodnje oslobođena (sustav odgode plaćanja trošarine)
 • roba stavljena u carinsko skladištenje ili slobodne zone
 • privremeni uvoz
 • postupci provoza
 • Slobodne zone u kojima je roba oslobođena PDV-a te uvozne carine i davanja

Međutim, PDV se neće naplatiti sve dok roba ne uđe na tržište za prodaju javnosti.

Stope PDV-a u državama članicama EU-a

Trenutačne stope PDV-a (%) u zemljama EU-a iznose:

 

(+) Određene države članice EU-a privremeno su smanjile stope PDV-a za određenu robu kao potporu borbi protiv bolesti COVID-19 u skladu s odredbama utvrđenima u njihovu nacionalnom zakonodavstvu.

Posebna područja

Neka područja država članica EU-a mogu biti isključena iz područja primjene PDV-a ili mogu primjenjivati posebne stope.

Područja država članica koja su isključena iz primjene PDV-a
 • Njemačka: otok Helgoland i područje Büsingena
 • Italija: Livigno, Campione d’Italia i talijanske vode Luganskog jezera
 • Francuska: Guadalupe, Gvajana, Martinique, Reunion, Mayotte
 • Španjolska: Ceuta, Melilla i Kanarski otoci
 • Grčka: Planina Athos
 • Austrija: Jungholz i Mittelberg
 • Danska: Grenland i Farski otoci
 • Finska: Ålandski otoci
Područja s posebnim stopama
 • Portugal Azori i Madeira
 • Grčka: nekoliko otoka u Egejskom moru
 • Francuska: Korzika
Treća područja koja se tretiraju kao države članice EU-a

Transakcije koje potječu ili su namijenjene Kneževini Monako smatraju se transakcijama koje potječu iz Francuske ili su namijenjene za nju.

Podaci o PDV-u po zemlji

Austrija

 

Belgija

 

Bugarska

 

Hrvatska

 

Cipar

 

Češka

 

Danska

 

Estonija

 

Finska

 

Francuska

 

Njemačka

 

Grčka

 

Mađarska

 

Irska

 

Italija

 

Latvija

 

Litva

 

Luksemburg

 

Malta

 

Nizozemska

 

Poljska

 

Portugal

 

Rumunjska

 

Slovačka Republika

 

Slovenija

 

Španjolska

 

Švedska

 
Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice