Porez na dodanu vrijednost

Prodaje li vaše poduzeće robu ili usluge? U ovom odjeljku možete razumjeti neke od poreza koji se mogu primjenjivati u EU-u.

Postotak prihoda od poreza na dodanu vrijednost (PDV), izračunan na jedinstvenoj osnovi, dodjeljuje se za financiranje proračuna EU-a. PDV se naplaćuje na dodanu vrijednost u svakoj fazi proizvodnog lanca bilo kojeg proizvoda ili usluge, koji se naplaćuje na krajnju potrošnju i djelomično prikuplja.

 • o svim komercijalnim djelatnostima, a to su: isporuke robe i usluga, uvoz i transakcije unutar Zajednice (roba unesena u državu članicu EU-a iz druge države članice EU-a)
 • u svakoj fazi proizvodnje i distribucije robe ili usluge naplatom postotka cijene svake transakcije. Međutim, PDV u konačnici snosi krajnji potrošač.
 • u okviru programa u kojem određeni porezni obveznici (koji su registrirani u sustavu PDV-a) naplaćuju PDV na svoju prodaju (izlazni porez) i traže povrat PDV-a naplaćenog za kupnju robe ili usluga koje se koriste u njihovoj poslovnoj aktivnosti (ulazni porez). Razlika između izlaznog i ulaznog poreza jest konačno naplaćeni PDV

Primjenjivo zakonodavstvo

Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost osnovno je europsko zakonodavstvo o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (PDV). GU za oporezivanje i carinsku uniju zadužen je za provedbu pravila o PDV-u.

Oporezive transakcije

Glavne djelatnosti koje podliježu PDV-u su:

 • Isporuka robe u komercijalne svrhe, na teritoriju države članice EU-a, koju obavlja porezni obveznik
 • Pružanje usluga: PDV se naplaćuje u državi članici u kojoj primatelj usluge ima poslovni nastan
 • Transakcije unutar Zajednice: kupnja među trgovcima koji su rezidenti različitih država članica EU-a ne smatra se uvozom i izvozom, nego transakcijama unutar Zajednice. Stjecanja unutar Zajednice i isporuke robe između trgovaca koji su registrirani u sustavu PDV-a obračunavat će se u državi članici EU-a u koju se roba otprema.
 • Uvoz: PDV se naplaćuje na uvoz robe i obično se naplaćuje kada se provode postupci carinjenja radi puštanja u promet. Međutim, ako se roba uvozi u jednu državu članicu EU-a, ali je namijenjena za uporabu ili potrošnju u drugoj, može se staviti u postupak odgode plaćanja PDV-a. U skladu s tim aranžmanom PDV će se naplaćivati u odredišnoj zemlji EU-a, a ne u zemlji EU-a u koju se ulazi u EU.

Plaćanje PDV-a (uvoz)

Plaćanja PDV-a pri uvozu tretiraju se na isti način kao i carine.

Porezni obveznici moraju ispuniti i carini podnijeti jedinstvenu carinsku deklaraciju, koja mora uključivati vrijednost robe, mjesto podrijetla, primatelja, odredište, cijenu, težinu itd.

Informacije o PDV-u, trošarinama i carinama moraju se ispuniti u polju br. 47 obrasca.

Oporezivi iznos

Oporezivi iznos je ukupni iznos koji je kupac, kupac ili treća osoba stvarno platio ili koji treba platiti. Općenito, oporezivi iznos je fakturirana cijena koja uključuje:

 • porezi, carine, prelevmani i davanja, isključujući sam PDV
 • popratne rashode poput provizije, troškova pakiranja, prijevoza i osiguranja, za koje dobavljač tereti kupca.

Pri uvozu robe oporezivi iznos uključuje i popratne troškove nastale do mjesta odredišta:

„Oporezivi iznos = vrijednost u carinske svrhe + carine i svi drugi porezi koji se plaćaju zbog uvoza + dodatni troškovi do mjesta odredišta.”

Minimalne stope PDV-a

Oporezive transakcije podliježu stopama i propisima koje je odobrila država članica EU-a u koju se roba ili usluge isporučuju. Svaka država članica EU-a može odrediti stope u skladu sa sljedećim ograničenjima:

 • standardna stopa ne smije biti manja od 15 %. Države članice EU-a također mogu primjenjivati jednu ili dvije snižene stope koje ne bi trebale biti manje od 5 % i koje će se primjenjivati samo na vrlo specifične isporuke robe.
 • Direktivom se omogućuje primjena snižene stope koja nije niža od 12 % („stopa parkiranja”) za određenu robu ili usluge.
 • njime se određenim državama članicama EU-a omogućuje i da zadrže snižene stope niže od najmanje 5 % (vrlo snižene stope).

Roba koja podliježe sniženim stopama PDV-a

Prilogom III. Direktivi o PDV- u državama članicama EU-a omogućuje se primjena sniženih stopa na sljedeće kategorije

 1. prehrambeni proizvodi (uključujući pića, ali isključujući alkohol) za prehranu ljudi i životinja. To uključuje žive životinje, sjemenje, biljke, sastojke koji su obično namijenjeni za uporabu u pripremi hrane i proizvode koji su obično namijenjeni dodavanju ili zamjeni hrane.
 2. vodoopskrba
 3. farmaceutski proizvodi koji se obično upotrebljavaju za zdravstvenu skrb, sprečavanje bolesti i liječenje u medicinske i veterinarske svrhe, uključujući proizvode koji se upotrebljavaju za kontracepciju i sanitarne zaštite
 4. medicinska oprema, pomagala i drugi uređaji koji su obično namijenjeni za olakšavanje ili liječenje invalidnosti, isključivo za osobnu uporabu osoba s invaliditetom. To uključuje popravak takve robe, kao i dječjih automobilskih sjedala.
 5. prijevoz putnika i njihove prtljage. [...]”
 6. isporuka knjiga (uključujući posudbu knjižnica). To uključuje brošure, brošure, dječje slikovnice, knjige za crtanje ili bojanje, glazbu u tiskanom obliku ili u rukopisu, karte, hidrografske grafikone, novine i časopise. Isključuje se materijal koji je u cijelosti ili znatno posvećen oglašavanju.
 7. ulaznice za priredbe, kazališta, cirkuse, sajmove, zabavne parkove, koncerte, muzeje, zoološke vrtove, kina, izložbe, slična kulturna događanja i objekte te konačno primanje usluga emitiranja
 8. usluge koje pružaju pisci, skladatelji i umjetnici izvođači (uključene su kritika)
 9. ponuda, izgradnja, obnova i izmjena stambenog prostora predviđenog u okviru socijalne politike
 10. isporuke robe i usluga vrste koja je obično namijenjena za uporabu u poljoprivrednoj proizvodnji, ali isključujući kapitalna dobra kao što su strojevi ili zgrade
 11. smještaj koji pružaju hoteli i slični objekti, uključujući pružanje smještaja za odmor i iznajmljivanje mjesta za kampiranje i parkirališta za kampiranje
 12. ulaz na sportska događanja
 13. korištenje sportskih objekata
 14. isporuke robe i usluga od strane organizacija koje su države članice EU-a priznale kao dobrotvorne organizacije koje se bave socijalnom skrbi ili socijalnom zaštitom
 15. usluge koje pružaju poduzeća i usluge kremiranja, zajedno s isporukom povezane robe
 16. pružanje medicinske i stomatološke skrbi te toplinskog liječenja
 17. usluge povezane s čišćenjem ulica, skupljanjem otpada i obradom otpada

Suspenzivni aranžmani i slobodne zone

Uvezena roba može se staviti u jedan od sljedećih carinskih postupaka:

 • roba stavljena u privremeni smještaj
 • roba u postupku unutarnje proizvodnje (sustav odgode plaćanja carine)
 • roba stavljena u carinsko skladištenje ili slobodne zone
 • privremeni uvoz
 • provozni postupci
 • Slobodne zone u kojima je roba oslobođena PDV-a te uvozne carine i davanja

Međutim, obveza obračuna PDV-a ne nastaje dok roba ne uđe na tržište radi prodaje javnosti.

Stope PDV-a u državama članicama EU-a

Trenutačne stope PDV-a (%) u državama članicama EU-a su:

 

(+) Određene države članice EU-a privremeno su smanjile stope PDV-a za određenu robu radi potpore suzbijanju bolesti COVID-19 u skladu s odredbama utvrđenima u njihovu nacionalnom zakonodavstvu.

Posebna područja

Neka područja država članica EU-a mogu biti isključena iz područja primjene PDV-a ili mogu primjenjivati posebne stope.

Teritoriji zemalja EU-a isključeni iz primjene PDV-a
 • Njemačka: otok Helgoland i područje Büsingena
 • Italija: Livigno, Campione d’Italia i talijanske vode Luganskog jezera
 • Francuska: Guadalupe, Gvajana, Martinique, Reunion, Mayotte
 • Španjolska: Ceuti, Melilli i Kanarskim otocima
 • Grčka: Ugradnja Athos
 • Austrija: Jungholz i Mittelberg
 • Danska: Grenland i Farski otoci
 • Finska: Ålandski otoci
Područja s posebnim stopama
 • Portugal: Azori i Madeira
 • Grčka: nekoliko otoka u Egejskom moru
 • Francuska: Korzika
Treća područja s kojima se postupa kao s državama članicama EU-a

Transakcije koje potječu ili su namijenjene Kneževini Monako smatraju se transakcijama koje potječu iz Francuske ili su namijenjene Francuskoj.

Pojedinosti o PDV-u po zemlji

Austrija

 

Belgija

 

Bugarska

 

Hrvatska

 

Cipar

 

Češka Republika

 

Danska

 

Estonija

 

Finska

 

Francuska

 

Njemačka

 

Grčka

 

Mađarska

 

Irska

 

Italija

 

Latvija

 

Litva

 

Luksemburg

 

Malta

 

Nizozemska

 

Poljska

 

Portugal

 

Rumunjska

 

Slovačka Republika

 

Slovenija

 

Španjolska

 

Švedska

 
Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice