Речник на термините:

Допълнително мито

Допълнителните мита са данъците върху търгуваните стоки. Възможните допълнителни мита са:

  • EA (ОВ): Селскостопански компонент
  • ADSZ: Допълнителни мита върху съдържанието на захар
  • ADFM: допълнително мито върху съдържанието на брашно
  • УШИ: намален селскостопански компонент
  • ADSZR: намалено допълнително мито върху съдържанието на захар
  • ADFMR: намалено допълнително мито върху съдържанието на брашно
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки