Pojem v slovníku:

Dodatočné clo

Dodatočné clá sú dane z obchodovaného tovaru. Možné druhy dodatočných ciel sú:

  • EA: Poľnohospodárska zložka
  • ADSZ: Dodatočné clá na obsah cukru
  • ADFM: doplnkové clo na múku.
  • UŠI: znížená poľnohospodárska zložka
  • ADSZR: znížené dodatočné clo na obsah cukru
  • ADFMR: znížené dodatočné clo na obsah múky
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy