Όρος στο γλωσσάριο:

Πρόσθετος δασμός

Πρόσθετοι δασμοί είναι οι φόροι επί των εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών. Τα πιθανά είδη πρόσθετων δασμών είναι

  • EA: Γεωργικό στοιχείο
  • ADSZ: Πρόσθετοι δασμοί για την περιεκτικότητα σε ζάχαρη
  • ADFM: πρόσθετος δασμός επί των περιεχομένων σε άλευρα
  • EAR: μειωμένο γεωργικό στοιχείο
  • ADSZR: μειωμένος πρόσθετος δασμός για την περιεκτικότητα σε ζάχαρη
  • ADFMR: μειωμένος πρόσθετος δασμός για το περιεχόμενο των αλεύρων
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις