Речник на термините:

Франко борд (цена)

Метод на износ на стоки, при който разходите за доставяне на стоките до най-близкото пристанище са включени в цената на продукта, но купувачът носи отговорност за превоза от там и за всички други такси, свързани с получаването на продуктите до тяхното местоназначение. Тя е широко използван международен морски термин.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки