Όρος στο γλωσσάριο:

Ελεύθερο επί της τιμής του πλοίου

Μέθοδος εξαγωγής των εμπορευμάτων, όπου το κόστος παράδοσης των εμπορευμάτων στον πλησιέστερο λιμένα περιλαμβάνεται στην τιμή του προϊόντος, αλλά ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά από εκεί και για όλα τα άλλα τέλη που συνδέονται με τη μεταφορά των προϊόντων στον προορισμό του. Πρόκειται για μια ευρέως διαδεδομένη διεθνή ναυτιλιακή έκφραση.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις