Pojem v slovníku:

Bez ceny za palubnú cenu

Metóda vývozu tovaru, pri ktorej sú náklady na dodanie tovaru do najbližšieho prístavu zahrnuté v cene výrobku, ale kupujúci je zodpovedný za prepravu z tohto tovaru a všetky ostatné poplatky spojené so zadovážením výrobkov do miesta určenia. Ide o bežne používaný pojem medzinárodnej námornej dopravy.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy