Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)
Речник на термините:

Интегрираната тарифа на Европейския съюз

Многоезична база данни, включваща всички мерки, свързани със законодателството на ЕС в областта на митата, търговията и селското стопанство. Системата предоставя на всички икономически оператори ясна представа за мерките, които трябва да бъдат взети при вноса на стоки в ЕС, или за износа на стоки от ЕС.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки