Όρος στο γλωσσάριο:

Το ενοποιημένο δασμολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πολύγλωσση βάση δεδομένων που ενσωματώνει όλα τα μέτρα που σχετίζονται με τη δασμολογική, εμπορική και γεωργική νομοθεσία της ΕΕ. Το σύστημα παρέχει σε όλους τους οικονομικούς φορείς μια σαφή εικόνα των μέτρων που πρέπει να ληφθούν κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων στην ΕΕ ή την εξαγωγή εμπορευμάτων από την ΕΕ.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις