Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int
Речник на термините:

Официален вестник

Официалното публикуване на данни за Европейския съюз. Законодателството на ЕС може да стане правно обвързващо само след като бъде публикувано в Официален вестник.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки