Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)
Речник на термините:

Официален вестник

Официалното публикуване на данни за Европейския съюз. Законодателството на ЕС може да стане правно обвързващо само след като бъде публикувано в Официален вестник.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки