Речник на термините:

Официален вестник

Официалното публикуване на данни за Европейския съюз. Законодателството на ЕС може да стане правно обвързващо само след като бъде публикувано в Официален вестник.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки