Pojem v slovníku:

Úradný vestník

Úradné uverejnenie záznamu pre Európsku úniu. Právne predpisy EÚ sa môžu stať právne záväznými až po ich uverejnení v úradnom vestníku.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy