Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int
Pojem v slovníku:

Úradný vestník

Úradné uverejnenie záznamu pre Európsku úniu. Právne predpisy EÚ sa môžu stať právne záväznými až po ich uverejnení v úradnom vestníku.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy