Όρος στο γλωσσάριο:

Επίσημη Εφημερίδα

Την επίσημη δημοσίευση των πρακτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νομοθεσία της ΕΕ μπορεί να καταστεί νομικά δεσμευτική μόνο αφού δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις