Речник на термините:

Производство

Всякакъв вид обработка или преработка.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки