Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int
Речник на термините:

Производство

Всякакъв вид обработка или преработка.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки