Version: 1.0.26.29 (2020-12-24 12:20)
Речник на термините:

Производство

Всякакъв вид обработка или преработка.

Share this page:

Бързи връзки