Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Pojem v slovníku:

Výroba

Akýkoľvek druh opracovania alebo spracovania.

Share this page:

Rýchle odkazy