Όρος στο γλωσσάριο:

Παρασκευή

Οποιοδήποτε είδος επεξεργασίας ή μεταποίησης.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις