Version: 1.0.26.29 (2020-12-24 12:20)
Речник на термините:

Стоки

Означава както материал, така и продукт.

Share this page:

Бързи връзки