Речник на термините:

Стоки

Означава както материал, така и продукт.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки