Όρος στο γλωσσάριο:

Εμπορεύματα

Τόσο τα υλικά όσο και τα προϊόντα.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις