10 Декември 2021

Армения напусне схемата на ОСП до 01/01/2022 г.

От 1 януари 2022 г. Армения ще бъде изключена от Общата система за преференции (ОСП) в съответствие с R/UE 2021/114, тъй като през 2018 г., 2019 г. и 2021 г. е класифицирана от Световната банка като държава с по-висок среден доход.

Поради това съгласно R/UE 2018/148 Армения вече не отговаря на условията за получаване на статут на държава — бенефициер по ОСП.

Вследствие на това, че престава да бъде бенефициер по ОСП, Армения следва също така да престане да бъде държава — бенефициер по ОСП +, съгласно член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 978/2012.

Допълнителна информация можете да намерите в:

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки