22 Юни 2022

Комисията представя нов подход към търговските споразумения за насърчаване на екологосъобразен и справедлив растеж

Днес Комисията прави важна стъпка към това търговията в ЕС да стане по-екологосъобразна, по-справедлива и по-устойчива. Тя представи нов план за увеличаване на приноса на търговските споразумения на ЕС за опазване на климата, околната среда и трудовите права в световен мащаб.

Прочетете повече

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки