22 Ιουνίου 2022

Η Επιτροπή παρουσιάζει μια νέα προσέγγιση όσον αφορά τις εμπορικές συμφωνίες για την προώθηση της πράσινης και δίκαιης ανάπτυξης

Η Επιτροπή κάνει σήμερα ένα σημαντικό βήμα για να καταστήσει το εμπόριο της ΕΕ πιο οικολογικό, δίκαιο και βιώσιμο. Παρουσίασε ένα νέο σχέδιο για την ενίσχυση της συμβολής των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ στην προστασία του κλίματος, του περιβάλλοντος και των εργασιακών δικαιωμάτων παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις