Handelshindringer

Handelshindringer kan antage mange former. De kan vedrøre

Søgning i vores database over registrerede handelshindringer

Hvorfor indberette en handelshindring?

Europa-Kommissionen kan måske hjælpe dig, hvis du står over for en handelshindring. Vi vil informere os, og vi vil undersøge mulighederne for at fjerne hindringerne, så Deres eksport til lande uden for EU kan vokse. Denne hjælp ydes til alle små og store virksomheder i Europa i alle eksportfaser.

Hvordan indberettes en handelshindring?

Fortæl os om din virksomhed:

  • Inden for hvilken sektor arbejder du?
  • Hvordan når vi frem til dig?

Fortæl os om dit problem:

  • I hvilket land står du over for barrieren?
  • Hvilket problem står du præcis over for?

Kontakt os

Du kan også indberette din barriere til dit medlemsland og/eller din industrisammenslutning.

Hvordan reagerer vi?

Når du har indberettet en handelshindring, vil vi:

  • Analyse af den rapporterede barriere

Så snart vi melder os om en barriere, kontrollerer vi, om denne hindring allerede findes i vores database. Hvis ikke, analyserer de relevante geografiske og sektorspecifikke kolleger samt EU-delegationen barrieren. Dette omfatter f.eks. den retlige situation, de økonomiske konsekvenser og det geografiske anvendelsesområde.

  • Klassificere det

Barrieren klassificeres ikke kun efter HS-kode, men også efter sektor (f.eks. fly) og efter foranstaltning (f.eks. mærkning).

  • Håndtering af barrieren

EU har tre vigtigste instrumenter til at tackle handelshindringer

  • diplomatiske aktioner
  • tvistbilæggelse
  • EU's frihandelsaftaler

For at afgøre, hvilken vej der er den rigtige vej frem, arbejder EU sammen med medlemsstaterne og industrisammenslutningerne i Bruxelles og i tredjelande rundt om i verden i en struktur, vi kalder partnerskabet for markedsadgang.

Er du interesseret i at lære mere om dette markedsadgangspartnerskab? Læs mere.

Søg efter en handelshindring

Del denne side:

Genveje