Handelshindringer

Handelshindringer kan antage mange former. De kan vedrøre

Har du oplevet et problem på et tredje marked for din handel? Mener du, at dette kan være en handelshindring?

1. Tjek vores registrerede handelshindringer i tredjelande. Hvis problemet allerede er registreret, arbejder vi allerede på at løse det. Du er dog altid velkommen til at give oplysninger om eksisterende spørgsmål i kontaktformularen.

Hvis dit problem ikke allerede er registreret i vores database:

2. Du kan indgive en klage direkte til det centrale kontaktpunkt via klageformularen. Du er velkommen til at kontakte os direkte på trade-single-entry-point@ec.europa.eu, hvis du har spørgsmål eller behov for støtte, når du indgiver klagen.

3. Vi vil vurdere din klage sammen med vores eksperter. Når vi er færdig, vil vi informere dig om resultatet af vurderingen. Hvis vi konkluderer, at dit problem udgør en handelshindring, vil vi registrere det på Access2Markets "side for handelshindringer og arbejde på at løse det.

EU har to vigtige instrumenter til at tackle handelshindringer:

  • diplomatiske aktioner
  • bilæggelse af tvister

For bedre at tackle og løse alle hindringer arbejder Kommissionen sammen med medlemsstaterne og erhvervssammenslutninger, herunder i tredjelande rundt om i verden, i en struktur, som vi kalder markedsadgangspartnerskabet.

Medlemsstaterne, handels- og industrikamrene samt din nationale eller europæiske forening er også til for at hjælpe dig. Find nogle referencer, der er anført i nyttige links.

Kontakt os

Del denne side: