Tolerance eller bagatelgrænsen

Hvis den regel om oprindelse, der er tildelt dit produkt, ikke er opfyldt (se afsnittet om tilstrækkelig forarbejdede varer (link til afsnittet), kan dit importprodukt stadig anses for at have oprindelse i dit partnerland i nogle tilfælde.

Varen kan stadig anses for at opfylde den gældende oprindelsesregel, hvis værdien af materialerne uden oprindelsesstatus ikke overstiger en konkret tærskel, der er fastsat i hvert sæt oprindelsesregler. Denne tærskel er normalt på 10 % eller 15 % af prisen ab fabrik.

Hvis den regel, der gælder for din vare, er en af de tre regler, der er beskrevet i afsnittet om varer med tilstrækkelig omdannelse (link til ny section), kan tolerancen finde anvendelse som følger:

  • hvis ændringen af tariferingsbestemmelsen anvendes, tillader tolerancen producenten i partnerlandet at anvende materialer uden oprindelsesstatus, som har samme toldposition som det færdige produkt. Det fastsættes, at værdien af disse materialer ikke overstiger tolerancetærsklen. Denne tærskel er fastsat i de relevante oprindelsesregler.
  • hvis der anvendes fremstilling af visse produkter, tillader tolerancen producenten i partnerlandet at anvende materialer uden oprindelsesstatus, der repræsenterer et senere produktionsled, forudsat at deres værdi ikke overstiger tolerancetærsklen. Denne tærskel er fastsat i det relevante sæt oprindelsesregler.
  • hvis merværdireglen anvendes, skal det bemærkes, at du ikke kan bruge tolerancen for dit importprodukt som tærskel for den specifikke regel om oprindelse, der er tildelt dit produkt. I dette tilfælde kan den maksimale procentgrænse ikke overskrides.
Del denne side: