Όρος στο γλωσσάριο:

Εσωτερικοί φόροι

ΦΠΑ και λοιποί δασμοί που ισχύουν για ένα δεδομένο προϊόν στο εσωτερικό της ενδιαφερόμενης χώρας.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις