Termin ze słowniczka:

Podatki wewnętrzne

VAT i inne opłaty celne mające zastosowanie do danego produktu wewnątrz kraju, którego dotyczy postępowanie.

Udostępnij tę stronę: