Όρος στο γλωσσάριο:

Χωρικά ύδατα

Ζώνη των παράκτιων υδάτων που εκτείνεται σε απόσταση μικρότερη των 12 ναυτικών μιλίων από τη γραμμή βάσης των ακτών ενός κράτους, υπό την αποκλειστική του δικαιοδοσία, όπως ορίζεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις