Sõnastiku mõiste:

Tasakaalustavad tollimaksud subsideeritud kaupadele

Kui teie ettevõte kaalub eksportimist, aitab see osa teil teada saada, millised imporditollimaksud ja muud kulud võivad teil tekkida. See ei anna tootepõhist teavet. Selleks peaksite kasutama tooteotsingu funktsiooni.

Lisaks dumpinguvastastele tollimaksudele võidakse teie toote suhtes kohaldada subsiidiumivastaseid meetmeid. Neid nimetatakse ka tasakaalustusmeetmeteks. Nendega kompenseeritakse kaubanduspartneri ebaõiglase subsiidiumi mõju.

Tasakaalustavad meetmed võivad koosneda erinevatest vahenditest, kuid tavaliselt hõlmavad need suuremaid tollimakse. Tasakaalustusmeede võib koosneda täiendavast väärtuselisest või koguselisest tollimaksust. Seda võib kohaldada minimaalse impordihinnana või koosneda hinnakohustusest, kui eksportija kohustub müüma toodet üle miinimumhinna.

Teave ELi subsiidiumivastaste eeskirjade ja meetmete kohta

Teave kõigi lõpetatud ja käimasolevate subsiidiumivastaste uurimiste kohta ELis

Jagage seda lehte: