25 jaanuar 2022

Tollimaksude peatamised ja tariifikvoodid, mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2022

Alates 1. jaanuarist 2022 on ajakohastatud määruse (EL) 2021/2278 ja määrusega (EL) 2021/2283 kehtestatud peatamist (tariifide ühepoolsed peatamised) ja tariifikvoote.

Mõlemas määruses loetletud tooteid võib Euroopa Liitu importida tollimaksuvabalt või vähendatud tollimaksumääraga, et tagada teatavate põllumajandus- ja tööstuskaupade piisav ja katkematu tarnimine.

Lisateave:

Jagage seda lehte: