25 Eanáir 2022

Fionraíochtaí dleachtanna agus taraifchuótaí is infheidhme ón 1 Eanáir 2022

Amhail ón 1 Eanáir 2022, tugadh fionraíochtaí (fionraithe taraife uathrialacha) agus cuótaí taraife cothrom le dáta, mar a bunaíodh le Rialachán (AE) 2021/2278 agus Rialachán (AE) 2021/2283 faoi seach.

Féadfar táirgí a liostaítear sa dá rialachán a allmhairiú isteach san Aontas Eorpach saor ó dhleachtanna custaim nó ar ráta dleachta laghdaithe chun a áirithiú go soláthrófar earraí áirithe talmhaíochta agus tionsclaíocha a sholáthar go leordhóthanach agus gan bhriseadh.

Tuilleadh eolais:

Roinn an leathanach seo: