25 stycznia 2022

Zawieszenia ceł i kontyngenty taryfowe mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2022 r.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. zaktualizowano zawieszenia (autonomiczne zawieszenia taryfowe) i kontyngenty taryfowe ustanowione odpowiednio w rozporządzeniu (UE) 2021/2278 i rozporządzeniu (UE) 2021/2283.

Produkty wymienione w obu rozporządzeniach mogą być przywożone do Unii Europejskiej bez cła lub z zastosowaniem obniżonej stawki celnej, aby zapewnić wystarczające i nieprzerwane dostawy niektórych towarów rolnych i przemysłowych.

Dalsze informacje:

Udostępnij tę stronę: