25 januára 2022

Pozastavenie ciel a colné kvóty uplatniteľné od 1. januára 2022

Od 1. januára 2022 boli aktualizované pozastavenia (autonómne pozastavenia ciel) a colné kvóty, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2021/2278 a nariadení (EÚ) 2021/2283.

Výrobky uvedené v oboch nariadeniach sa môžu dovážať do Európskej únie bez cla alebo so zníženou colnou sadzbou, aby sa zabezpečila dostatočná a neprerušovaná dodávka určitého poľnohospodárskeho a priemyselného tovaru.

Ďalšie informácie:

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy