25 januari 2022

Tullbefrielser och tullkvoter från och med den 1 januari 2022

Från och med den 1 januari 2022 har befrielser (autonom befrielse från tullar) och tullkvoter uppdaterats i enlighet med förordning (EU) 2021/2278 respektive förordning (EU) 2021/2283.

Produkter som förtecknas i båda förordningarna får importeras till Europeiska unionen tullfritt eller till nedsatt tullsats för att säkerställa en tillräcklig och oavbruten tillgång på vissa jordbruks- och industrivaror.

Ytterligare information:

Dela sidan:

Genvägar