25 janvāris 2022

Nodokļu atlikšana un tarifu kvotas, kas piemērojamas no 2022. gada 1. janvāra

No 2022. gada 1. janvāra apturēšana (autonoma tarifu apturēšana) un tarifa kvotas ir atjauninātas, kā noteikts attiecīgi Regulā (ES) 2021/2278 un Regulā (ES) 2021/2283.

Abās regulās uzskaitītos produktus var importēt Eiropas Savienībā bez muitas nodokļiem vai ar samazinātu nodokļa likmi, lai nodrošinātu pietiekamu un nepārtrauktu konkrētu lauksaimniecības un rūpniecības preču piegādi.

Papildu informācija:

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites