Ειδήσεις:

Αναστολές δασμών και δασμολογικές ποσοστώσεις που εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2022

Από την 1η Ιανουαρίου 2022, οι αναστολές (αυτόνομες δασμολογικές αναστολές) και οι δασμολογικές ποσοστώσεις έχουν επικαιροποιηθεί, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2278 και στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2283, αντίστοιχα.

Τα προϊόντα που απαριθμούνται και στους δύο κανονισμούς μπορούν να εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς δασμούς ή με μειωμένο δασμολογικό συντελεστή, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής και αδιάλειπτος εφοδιασμός σε ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

  1. Όταν η τιμή αναφέρεται στο βάρος, είναι το μεικτό ή το καθαρό βάρος της;
  2. Πώς μπορώ να βρω τον εισαγωγικό δασμό που ισχύει για το προϊόν μου;
  3. Εάν θέλω να πουλάσω το προϊόν μου σε διάφορες χώρες της ΕΕ, υπάρχουν εισαγωγικοί δασμοί για την πληρωμή κάθε φορά που το προϊόν μου εισέρχεται σε άλλη χώρα;
  4. Μπορώ να λάβω κατάλογο προϊόντων που χρεώνονται με συντελεστή κατά την εισαγωγή 0%
  5. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο;
  6. Πώς επιβαρύνεται ο ΦΠΑ στην ΕΕ;
  7. Τα τρόφιμα που εξάγονται στην ΕΕ πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένη από την ΕΕ εγκατάσταση;
  8. Πώς μπορώ να λάβω έγκριση για την εξαγωγή ιχθύων στην ΕΕ;
  9. Σε ποιες γλώσσες διατίθεται ο εμπορικός βοηθός μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
  10. Πρέπει να πληρώσω για να χρησιμοποιήσω τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;