25 Ιανουαρίου 2022

Αναστολές δασμών και δασμολογικές ποσοστώσεις που εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2022

Από την 1η Ιανουαρίου 2022, οι αναστολές (αυτόνομες δασμολογικές αναστολές) και οι δασμολογικές ποσοστώσεις έχουν επικαιροποιηθεί, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2278 και στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2283, αντίστοιχα.

Τα προϊόντα που απαριθμούνται και στους δύο κανονισμούς μπορούν να εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς δασμούς ή με μειωμένο δασμολογικό συντελεστή, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής και αδιάλειπτος εφοδιασμός σε ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις