25 januar 2022

Toldsuspensioner og toldkontingenter gældende fra den 1. januar 2022

Fra den 1. januar 2022 er suspensioner (autonome toldsuspensioner) og toldkontingenter blevet ajourført som fastsat i henholdsvis forordning (EU) 2021/2278 og forordning (EU) 2021/2283.

Produkter, der er opført i begge forordninger, kan indføres toldfrit eller til en nedsat toldsats i Den Europæiske Union for at sikre en tilstrækkelig og uafbrudt forsyning med visse landbrugs- og industrivarer.

Yderligere oplysninger:

Del denne side: