25 tammikuuta 2022

1 päivästä tammikuuta 2022 sovellettavat tullisuspensiot ja tariffikiintiöt

Suspensiot (itsenäiset tullisuspensiot) ja tariffikiintiöt on saatettu ajan tasalle 1 päivästä tammikuuta 2022 asetuksen (EU) 2021/2278 ja asetuksen (EU) 2021/2283 mukaisesti.

Molemmissa asetuksissa lueteltuja tuotteita voidaan tuoda Euroopan unioniin tullitta tai alennetuin tullein tiettyjen maatalous- ja teollisuustuotteiden riittävän ja jatkuvan tarjonnan varmistamiseksi.

Lisätietoja:

Jaa tämä sivu: